Az érköbölkúti iskola udvarán lévő emlékhelyen ünnepeltek a nemzeti ünnepen

Méltóképpen emlékeztek a ’48-as forradalom kitörésének 170. évfordulójára Érköbölkúton. Az események fő szervezője, akárcsak az előző negyven évben Rákóczi Lajos tanár volt. Szerencsés helynek is nevezhető az emlékezés szempontjából a település, hiszen nemcsak a 170 évvel ezelőtti toborzás helyszíne volt, de az emlékezet hálásan őrzi az örökséget. Az évek során a tanár úr jórészt saját költségén négy emlékművet állított az Érköbölkúthoz köthető forradalmi eseményeknek és személyiségeknek. A megemlékezés az ünnepet megelőző héten az emlékművek ápolásával kezdődtek, így a diákok és önkéntesek újból megismerkedhettek a forradalom helyi történéseivel és ráhangolódhattak az ünnepre.

A hét során a diákok kokárdákat készítettek, Hermann Csaba énektanár vezetésével pedig forradalmi dalokból állítottak össze műsort. Megemlékező beszédében Rákóczi Lajos az ünnep jelentőségén túl a Kossuth-nóta aktualitására hívta fel a jelenlévők figyelmét. A „mindnyájunkak ott kell lenni” fölhívás nem csak a ’49-ben verbuválódott szabadcsapatokra érvényes, hanem a mai közéletben is jelen kell lennünk és mindenkinek képessége és lehetősége szerint tettekkel kell bizonyítania elkötelezettségét egy olyan nemzethez, melynek szabadságszeretete példaértékű egész Európa számára. Ma itt nincs forradalmi hangulat, mégis a közélet az oktatás és a politikai élet területén forradalmasítani kell. Ennek a szellemi forradalomnak a résztvevői legyenek azok, akik ma itt az ünnepet átélik – fogalmazott Rákóczi. Papp Mónika vezetőtanár köszöntötte a jelenlévőket, majd az iskolások műsora következett. Szabó Anita tanítónő osztályával jól megszerkesztett, érzelmileg ünnepre hangolt jelenetet mutatott be. Majd az iskola kórusa a már említett Hermann Csaba zenetanár tanításában előadott feldolgozásokkal örvendeztette a szépszámú közönséget. Az ünnepség a Szózat szavalatával, illetve a Himnusz közös eléneklésével végződött. Ismét koszorúk borították az emlékműveket, a tanintézmény vezetője, a tanári kar, valamint az osztályok koszorúztak, a diákok egy része pedig tulipánnal hintette az emlékeztető kopjafát. 2018-ban ismét gazdagabbak lettün z összetartozás, a nemzeti büszkeség élményével.


Írta: Kovács Laura tanítónő