Hálaadó Zenés Ifjúsági Találkozót szervezett a székelyhídi baptista gyülekezet

 

Hálaadó Zenés Ifjúsági Találkozót tartottak október 3-án, vasárnap a székelyhídi baptista imaházban a helyi gyülekezet szervezésében. Az imaház zsúfolásig megtelt, ugyanis majdnem kétszáz vendég érkezett számos helyről (Asszonyvására, Bihar, Biharpüspöki, Csokaly, Érmihályfalva, Érszőllős, Értarcsa, Hegyközszentimre, Hodos, Margitta, Nagykároly, Nagyvárad, Paptamási, Szalárd, Szentjános). Az idei hálaadó zenenap témája és mottója a Mi után vágyakozol? volt, melyet az igehirdető Balla Frigyes, a helyi baptista gyülekezet vezetője Jakab apostol levele első részének 12–15. verseivel vezetett fel.

 

Ezekből az igeversekből kiderül, hogy nem Isten kísért minket gonoszsággal, hanem a kívánságaink, a vágyaink kísértenek bennünket, amelyek el Mi után vágyakozolőbb-utóbb gonoszságot, bûnt szülnek. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy mit kívánunk, mi után vágyakozunk. Ugyanis nyilván egy ifjú sok mindenről: hírnévről, hatalomról, párkapcsolatról, pénzről, sztárságról, közösséghez tartozásról álmodozik, azonban nem biztos, hogy mind Istennek tetsző dolog. Éppen ezért át kell gondolni, és válogatni kell belőlük, hogy ne vigyenek tévútra a hamis vágyak.

 

A találkozó programja igen érdekesen volt beosztva; a délelőtti igehirdetés előtt a helyi kórus szolgált Balla Dóra vezetésével, majd az érmihályfalvi Kondor Sándor és a nagyváradi magyar baptista gyülekezet misszionáriusa, a székelyhídi származású Petyár Lóránd imára buzdította az egybegyûlteket. S mivel zenenap, az igehirdetés is időről-időre meg lett szakítva az érszőllősi pünkösdista gyülekezet dicsőítő csoportjának két tagja, Balog András és felesége, Mónika szolgálatával, akik gitár kíséretével egyházi dalokat énekeltek – elvégre akkor szól a legszebben a hangszer, ha az alkotóját dicséri.

A délelőtti igehirdetést követően a vendégsereg elfogyaszthatott egy meleg ebédet, majd visszatérve az imaházba, öt csoportra osztva, bibliaismereti vetélkedőn vehettek részt. Ezt követően folytatódott az igehirdetés, amelybe bizonyságtétellel bekapcsolódott a körzeti lelkipásztor, Szabó András is. A délutáni programot tovább színesítette, hogy Bandi és felesége szolgálatán túl, a vendégcsoportok is szolgálhattak, így szinte mindenik helységből érkezettektől is hallhatunk néhány éneket.

 

A délutáni igehirdetés végeztével nem ért véget a program, ugyanis akinek kedve volt, az maradhatott még éneklni, hisz Bandi és felesége szívesen vállalta a zenés kíséretet, és Csorján Barna továbbra is kivetítette az aktuális éneket.

Az ifjúsági találkozót a baptista gyülekezet minden évben megszervezi október hónap első vasárnapján, úgyhogy jövőre egész nyugodtan eljöhetsz, az ajtó mindenki előtt nyitva áll. Addig is gondolkozz el azon, hogy te mi után vágyakozol?

 

ifj. Major Lajos