Székelyhíd és környéke természetvédelmi területeit fejlesztik és népszerűsítik a megye lakosságának körében az ECOTOP nemrég lezárult projektjei. Ezekről a Bihar megyei természetvédelmi szervezet vezetői, Eleonora Mircescu elnök és George Togor alelnök számoltak be nagyváradi székhelyükön november elején tartott sajtótájékoztatójukon.
A Csíkszeredai Partnerségi Alapítvány által finanszírozott, május 1. és szeptember 30. között lezajlott Székelyhíd – Természet és közösség elnevezésű projekt a Natura 2000 ROSCI0220 Székelyhíd azonosítójú közösségi jelentőségű terület népszerűsítését tűzte ki célul oktatói programok és egyéb tevékenységek szervezése és kivitelezése formájában. A területhez hozzátartozik a városunktól hét km-re található Csíkos-tó természetvédelmi terület, illetve egy szürkegém-rezervátum is a székelyhídi kocsányos tölgyerdőben, amelyek megóvása országos jelentőségű.

A tízhektáros Csíkos-tó rezervátuma egyike az utolsó, Nyugati alföldön megmaradt természetes vizes élőhelyeknek. A komplexum mocsaras, lápos területe több mint harminc sarkvidéki növényfajnak ad otthont, amely közül öt faj jégkorszaki örökség. Továbbá jellegzetes növénytársulásai között szerepel a gyékény, sás, káka, fűz, hármaslevelű vidrafű, mézgás éger és a tőzegpáfrány, míg állatvilágát például a mocsári teknős és különböző makrogerinctelenek képviselik.

A székelyhídi közösségi jelentőségű területen ugyanakkor sok fafaj (kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, kislevelű hárs, közönséges gyertyán, szilfafélék, juharfélék, magas kőris) is megtalálható olyan állatok társaságában, mint a fehér gólya, az erdei béka, a tarka harkály (más néven nagy fakopáncs), a nagy szarvasbogár és a szürke gém. A közel harmincezer lejes költségvetésű projektnek köszönhetően a területhez tartozó útvonalon sikerült elhelyezni négy, általános információkat tartalmazó tájékoztató táblát, valamint több mint háromszáz gyerek részvételével iskolai vetélkedők és programok révén népszerűsítették az élőhelyet Székelyhíd és a környező települések, illetve Nagyvárad bevonásával.

Az ECOTOP másik projektje a Natura 2000 – fiatalok nevelése, a védett területek népszerűsítése nevet viselte. A Bihar Megyei Tanács által finanszírozott tevékenység célja a könnyebb hozzáférhetőség és a fiatalokkal való megismertetés jegyében a Natura 2000 projekthez tartozó Betfia, Székelyhíd és a Réz-hegység természetvédelmi területek létének köztudatban való elmélyítése volt. A projekt megvalósítására kiutalt 10 ezer lej román és magyar nyelvű ismeretterjesztő brosúrák nyomtatását tette lehetővé. Ezeket – amint elhangzott – elsősorban az ECOTOP nevelési tevékenységeiben használják majd fel.

George Togor a tájékoztató végén úgy fogalmazott, hogy ezek az apró lépések nagyon sokat jelentenek annak érdekében, hogy ezek a rezervátumok ne jussanak Püspökfürdő sorsára. A Nagyvásár (1 decembrie) tér 4-6. szám alatti székhelyéből költözés előtt álló, 1991 májusában alapított szervezet újabb projektek leadása révén igyekszik tovább óvni az említett rezervátumok állapotát.


Írta: Szamos Mariann