A könyvtár megalakulása előtti időszakból, az 1940-es évekből számos kezdeményezést említhetünk, mely előrevetítette az olvasóközönség igényét egy hivatalos intézmény megalakulására. Ezek közül a legjelentősebbek a székelyhídi olvasók közkönyvtára, a munkásosztálynak szánt könyvgyűjtemény, az Úri Kaszinó értelmiségi rétegnek fenntartott könyvgyűjteménye, valamint  két jelentős magángyűjteményt is megemlíthetünk (az egyik a Stubenberg család, a másik dr. Garán János jogász tulajdonában volt). Ma már talán érdekességnek számít, hogy ebben az időszakban Székelyhídon két magánnyomda is működött.

A városi könyvtár megalapítása Halász Józsefnek köszönhető, aki a már meglévő kollekciók maradványait egybegyűjtötte, így 1952-ben létrehozta az egységes székelyhídi tékát. Az alapítás évében a könyvtár a Rajon Könyvtár nevet viselte, igazgatója Racher István volt, az első könyvtárosok pedig Filep Ilona, Stoch (Ludescher) Irén, Pogány Sándor és Tapolcsi Erzsébet voltak. Kezdetben a könyvtár 3000 kötettel indult, jelenleg 31 ezer kiadvánnyal büszkélkedik.

1961-ben községi könyvtár címet kapott az intézmény, az akkori könyvtárosok pedig: Soós Márta, Bán Katalin, Kugler Gizella, Ari Mária és Ari Anna voltak.

1978-ban a könyvtár vezetését Véber Ignácz vette át, aki tíz éven keresztül ápolta és gazdagította a könyvállományt. Őt Zoltán Csaba követte, aki párhuzamosan könyvtárosként és tanárként is dolgozott, körülbelül másfél éven keresztül. Ebben az időszakban a könyvtár csupán heti két alkalommal volt nyitva, néhány órára.

Az 1989-es rendszerváltás után Székelyhíd egyike volt annak a tíz községnek Bihar megyéből, ami jogosult lett arra, hogy helyi működő könyvtára lehessen, egy álláshellyel. Ekkor lett 1990-ben Kerekes Terézia a helyi könyvtáros.

1993-tól a székelyhídi könyvtár testvéri kapcsolatot ápolt a szomszédos magyarországi létavértesi könyvtárral, mely 700 kötetet adományozott nekünk. Ezenkívül több projektben is részt vett, mely során négy alkalommal nagyobb összeget sikerült elnyernünk a könyvállomány gyarapítására.

A Rákóczi Szövetség is hozzájárult a könyvállomány bővítéséhez több mint 400 kötettel. Nem utolsó sorban pedig meg kell említenünk azon családokat, akiknek köszönettel tartozunk, amiért többszöri alkalommal is hozzájárultak a könyvállomány gyarapításához: Holczman Ilona tanárnőnek, a Bordás és Wilhelm családnak, valamint dr. Bokor Zsuzsannának és családjának.

A könyvtár fejlődése és bővülése következtében Orosz Annamária új könyvtárosként csatlakozott 2003-tól. 2004-ben az intézmény városi könyvtár rangot kapott. 2006-tól a könyvtárosok újabb támogatást kaptak a magyarországi Illyés Alapítványtól, melynek több mint 620 jelentős kötetet köszönhettek, 2007-ben a Communitas Alapítványnak pedig 165 kötetet. Még ugyanebben az évben a A tudásra alapozott gazdaság elnevezésű projekt keretében a könyvtár korszerű számítógépeket és internet-hozzáférést kapott.

Az olvasóterem hiányát pótolta a könyvtár mellett, a közösség számára létesült úgynevezett információs pont (PAPI) számítógépekkel, ami olvasóteremként is használható volt igény szerint. 2009-ben a könyvtár belépett a Biblionet programba, melynek keretében három újabb korszerű számítógépet kapott az olvasók számára. Ugyancsak ebben az évben a könyvtár újabb lépést tett a modernizálás felé egy olyan számítógépes programmal, amelybe digitálisan bevezethető a könyvállomány. 2010 márciusában pedig elkezdődött a leltárkönyvek számítógépes katalogizálása.

Még ebben az évben az intézmény elnyerte a Bihar megye legjobb könyvtárának ítélt trófeát, mely kimondottan szakmai díj, azóta napjainkig több dicséretet is nyert a szakmai díjátadókon. Ezzel az újszerű, saját ötleteken alapuló könyvtárban zajló pedagógiai munkát is elismerték. Rengeteg tevékenységet, könyvkiállításokat, felolvasó-maratonokat és versenyeket szerveztek a gyerekeknek.

A vidéki könyvtárak közül elsőként rendelkezett saját honlappal, majd később 2015-től saját blogot is indítottunk.

2011-től a Márai-program részese lett a könyvtár, melynek köszönhetően 2020-ig több ezer új könyvvel gazdagodott.

A közelmúltban a legnagyobb esemény a nagy felújítás és költözés volt. 2019-ben, hosszú várakozás után végre felújították a városi könyvtárnak is otthont adó színház épületét, ezért a felújítás idejére a téka elköltözött. Tavaly, az épület átadása után visszaköltöztünk a méltó, régi-új helyre. A költözés ideje alatt azonban több nagyobb változás is végbement a könyvtár életében.  Az egyik a világjárvány volt, mely rendkívüli módon megnehezítette az olvasóközösség és a könyvtárosok életét egyaránt, sajnos nemcsak városunkban, hanem világviszonylatban is. A másik hatalmas változás pedig az volt, amikor közel három évtizedes kiváló és rendkívüli munka után Kerekes Terézia könyvtáros átadta a stafétát nyugdíjba vonulásával lányának, alulírottnak. Az általa végzett állhatatos munkát igyekszem megőrizni és továbbvinni. A könyvtár jelenleg korszerű, szép környezettel, színes programokkal várja az olvasni vágyókat, akik nélkül nem létezhetne, így a hetvenéves szülinapon őket is ünnepeljük.


Írta: Kerekes Terézia és Guba-Kerekes Zsuzsa