Dr. Wilhelm Sándor  és Harka Ákos, a Partium halai című könyvének bemutatására került sor december 20-án, szombaton, a székelyhídi Múzeum épületében. A kötetet bemutatta és a szerzővel beszélgetett Kerekes Terézia, Székelyhíd Városi Bibliotékájának könyvtárosa. ,,Mindig a szép dolgokat szerettem,ˮ hangzott el dr. Wilhelm Sándor egyik kijelentése a bemutató során tett számos kedves megjegyzése és története egyikeként, amellyel kapcsolatban elmesélte, hogyan indult el a halbiológusi pályán.

Egyetemi évei alatt a lepkék keltették fel az érdeklődését,  de miután tanárai a molylepkék  felé igyekeztek terelni őt, lemondott e szárnyas lények vizsgálatáról, és helyettük nem a levegő, hanem a vizek úszó művészei felé irányult kutatói szenvedélye. Tanulmányai befejeztével az Ér halfaunájával kezdett el foglalkozni, a barna törpeharcsáról írt doktori disszertációjában vetve meg annak a lassan fél évszázados kutatói munkának az alapját, amelynek a  betetőzése a most megjelent átfogó kötet. Az első alany tehát a fekete törpeharcsa volt, amely magyarországi ,,importhalkéntˮ történő megjelenését Romániában Wilhelm tanár úr írta le először.

Kitartó munkáját több, szám szerint tizenegy kisebb kötetben publikálta eddig, de amint azt Kerekes Terézia helytállóan kifejtette, a most megjelent kötet egy olyan összefoglaló mű a partiumi halakról, amely egyben úttörő kiadvány is ebben a témában. 58 halfajt mutat be magyar és tudományos mutatóval, remek minőségű színes képek segítségével, amelyeket a szerzőtárs, Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság alapítója és elnöke készített, és emellet számos hasznos információt is megoszt az érdeklődő olvasóval: egy rövid történeti áttekintés tisztázza a használatos fogalmakat (mi is az a Partium?), illetve a domborzati viszonyokról ejt néhány szót, a vízhálózatról, a terület halfaunájának változásáról (kipusztult és újabb halfajok).

A prezentáció során a tanár úr felhívta a hallgatóság figyelmét a Magyar Haltani Társaság honlapjára, amely világszerte nagy látogatottságnak örvend. A Társaság minden évben egy versenyt hirdet, melynek célja az év halának megválasztása. (A három jelölt közül idén a magyar bucó lett a befutó – szerk. megjegyzése). A bemutató végén szép hosszú sorban várakozott a hallgatóság, hogy birtokba vehessen egy-egy dedikált példányt. A kötet jelenleg Székelyhíd Városi Könyvtárában kapható.


Írta: Szamos Mariann