Számos érdeklődő jelenlétében mutatták be Wilhelm Sándor, Harka Ákos szerzőpáros Partium halai című könyvét december 20-án, szombaton délután a székelyhídi múzeum aulájában.

„Az ünnepvárás idején külön öröm, külön ünnep számunkra, hogy a könyv is az ünnep része lehet. Külön öröm, hogy helyi szerző – nem első –, könyvét bocsátjuk útjára, és ráadásul egy olyan könyvet, mely röviden összefoglalja közel ötven év, a Partium halfajaira vonatkozó kutatómunka eredményeit” – hangzott el a könyvbemutató háziasszonya, Kerekes Teréz városi könyvtáros felvezetőjében.
A felvezetőt követően Wilhelm Sándortól megtudtuk, hogy szerzőtársa, Harka Ákos szintén nyugalmazott tanár, halbiológus, a biológia doktora, a Magyar Haltani Társaság elnöke. Magáról csak annyit mondott, hogy őt mindenki ismeri. Valószínűleg úgy is van, de engedtessék meg e sorok írójának, hogy röviden mégis bemutassa volt tanárát: „1968-ban végeztem el a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Biológia–Földrajz–Geológia Karán a biológia szakot, biológus–zoológus képesítéssel. Már az egyetemi évek alatt halbiológiai kutatásokat folytattam tanárom, dr. Gyurkó István irányításával, akivel több közös dolgozatunk is megjelent nyomtatásban. A kari tanács kutatómunkára javasolt, de ilyen állás nem akadt akkoriban, így a székelyhídi középiskolát választottam munkahelyemnek. Ennek egyszerű oka volt: amikor szülővárosomból, Margittáról Kolozsvárra vitt a vonat, Székelyhíd környékén hatalmas nádasok töltötték ki a látóhatárt. Ahol nádas van, ott hal is akad – gondoltam –, s akkor én kutatóintézet nélkül is folytathatom halbiológiai tanulmányaimat.” (Wilhelm Sándor: Tanulmányok az Érmellékről, 2014).
És folytatta. Több évtizedes kutatómunkájának eredménye a megjelent tizennégy könyv, melyből tizenegy a halakkal foglalkozik, no meg a szakfolyóiratokban közölt számtalan tanulmány. Megszerezte a biológia doktora tudományos címet, létrehozta Székelyhídon a népi halászat és vadfogás múzeumát, számos néprajzi tanulmány szerzője.
A szerző szerint „a bemutatott könyv nemcsak szakkönyv, hanem ismeretterjesztő könyv is, de ha a színes fotókra gondolok, akkor képes könyv is.” A könyv első része kistérségünk, a Partium történeti áttekintését, domborzati viszonyainak, folyóvizeinek, tavainak leírását tartalmazza. A második, legterjedelmesebb rész – rendszertani sorrendben haladva –, az utóbbi évtizedekben a Partium vizeiből bizonyítottan előkerült 58 halfaj számbavétele, mindenik színes fotóval illusztrálva. A halfajok leírását egy, rajzokkal is illusztrált, Határozókulcs címet viselő fejezet követi, mely úgy a szakembereknek, mint a horgászoknak is hasznára válik. A könyv végén szerepel a Halaink védelme, védett halaink című fejezet, mellyel kapcsolatban, a bemutatót követő kötetlen beszélgetés során, a legtöbb kérdés elhangzott. A könyv tudományos értékét mi sem bizonyítja jobban, mint az irodalomjegyzék, mely több mint 80 hazai, illetve határon túli szerző által közölt munka címét tartalmazza.
A könyvben megjelenő halfotók dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán és dr. Wilhelm Sándor munkái, a kiváló minőségű technikai kivitelezés pedig a nagyváradi Europrint nyomda szakembereit dicséri.
A könyvbemutató végén egy kérés is elhangzott a szerző részéről: a Magyar Haltani Társaság minden évben meghirdeti az Év hala elnevezésű „vetélkedőt”. Minden évben három halat jelölnek e címre, minden érdeklődő december 31-ig on-line szavazhat egyik vagy másik halfajra. Az idei jelöltek: a kecsege, a galóca és a vágódurbincs. Az érdeklődők könnyen elérhetik a haltani társaság honlapját a http://haltanitarsasag.hu/index_hu.php-MHTT honlapon.
A bemutatott Partium halai című könyvet az érdeklődők megtalálhatják Székelyhíd városi könyvtárában.


Írta: Fekete Katalin