Kerek évfordulót ünnepelt az Érmelléki Zenetábor a hegyközszent­miklósi termálfürdő területén, idén már a tizedik alkalommal szervezték meg a tábort augusztus 9. és 14. között. Az Érmelléki Református Egyházmegye rendezvényén a hangsúly a zeneoktatáson volt, furulyán, gitáron vagy billentyűs hangszeren lehetett megtanulni játszani, de emellett volt énektanulás és hangszerismertető előadás is. A zenei oktatáson és tanuláson kívül nagyon fontos volt a hitbeli nevelés, a reggeli és esti áhítat, amely során a gyerekek közelebb kerülhettek az Úrhoz. A jubileumra egy értarcsai  édesanya,Tóth Mária tortát készített.

Herman Csaba szervező, az egyházmegye zenei előadója elmondta, hetven gyermek gyűlt össze a táborba tizenöt településről (Albis, Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érmihály­falva, Érszőllős, Értarcsa, Gálospetri, Hegyközszentmiklós, Jankafalva, Nagy­várad, Margitta, Micske, Poklos­telek, Székelyhíd, Tasnád). A táborban fontos a jókedv, a játék, a gyerekek már várták az angyalkás játékot, az ismerkedést, és a Ki mit tud?-vetélkedőt.

A tábor előadói voltak Dee Róbert, a nagyváradi Hubic művészeti iskola tanára – aki a fúvós hangszereket mutatta be –, Egyed Ferenc (Feró) nagyváradi hangszerkészítő hozta el hangszereit, Szakács Zoltán, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium lelkésze, valamint Orosz Ottilia Valéria egyházkerületi zenei előadó. A különböző hangszerek oktatását Ghitea Angéla, a bihardiószegi református egyházközség kántora (furulya), Csomós Szintia debreceni egyetemi hallgató és Gerei Ádám nagybányai középiskolás tanuló (gitár), illetve Fülöp Gábor koltói és Pop György nagyvárad-rogériuszi református egyházközségi kántorok (billentyűk) biztosították.

A zenetábort záró istentiszteleten, szombat délelőtt a helyi református templomban, összegyűltek a szülők és a gyerekek, hogy közösen adjanak hálát az eredményes hétért. Az igét Szatmári Elemér albisi lelkipásztor hirdette János I. levele első verse alapján (Ami kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről.) A lelkipásztor elmondta: a zene hallása egy megközelítés az Istenhez. A zene mindenütt velünk van. Vigyétek el az Isten megtapasztalásának élményét, hogy Isten közelében érezzétek magatokat. A lényeg, keressük meg az utat Istenhez. 

Az ünnepi istentisztelet végén bemutatták a héten tanult darabokat, ahol vallásos énekeket, négyszólamú műveket, furulyadarabokat, menüettet, spirituálékat és orgonadarabot hallhatott a gyülekezet. Reméljük, hogy jövőre ismét eljönnek a zenét kedvelő gyerekek, és együtt áldják az Úr nevét.  


Írta: Béres Angéla