Elõször vett részt az Érmihályfalván szervezett Máté Imre-szavalóversenyen az Érköbölkúti Általános Iskola kis csapata. Február 18-án a gyerekek és az õket kísérõ pedagógusok (Kovács Laura, Rákóczi Lajos, Szûcs Katalin és jómagam) az iskolabusszal jutottak el a verseny színhelyére.

A szavalóverseny elõtt tiszteletünket tettük a költõ szobra elõtt, és megkoszorúztuk a nemrégiben felavatott mûalkotást. A köbölkúti iskolások három kategóriában indultak, az I–II. osztályosok között Bakos Arabella, Botos Stefánia és Oláh Milán, a harmadikos-negyedikes korosztályban Dienes Dominik, Bádon Ottó és Kópis Csilla, végül a V–VI. osztályosok versenyében pedig Dienes Vivien és Martin Krisztina mérettette meg magát.

A szavalóversenyrõl senki sem távozott üres kézzel, a gyerekek emléklapokkal, ajándékokkal, és sok-sok tapasztalattal térhettek haza. Oláh Milán különdíjat kapott. Reméljük, hogy az ott szerzett tapasztalatokat a következõ versenyen majd kamatoztatni fogják a diákok. A felkészítõ pedagógusokról sem feledkeztek meg a szervezõk, õket is megajándékozták. Bár sikereink nem voltak nagyok, a jókedv hazafelé annál nagyobb volt.
Gõdér Andrea