Bemutatták az Ér Hangja Egyesület első kötetét

Az elmúlt évek során havilapunk hasábjain sok életútinterjú, élettörténet elevenedett meg, és a tavalyi évben megszületett az ötlet is, hogy jó lenne egyszer ezeket kötet formájában is kiadni. Az álmodozást tettek követték, és hosszúra nyúló alapozó munka, amelynek eredményeként most szeptemberben megjelenhetett ez az Érmelléki életutak című interjúkötet, amely 32 életutat mutat be, melyek szorosan összefonódnak Székelyhíddal, az Érmellékkel.

Nagy sürgés-forgás és rengeteg háttérmunka előzte meg a szeptember 15-én este a városi múzeum épületében megtartott könyvbemutatót. Ezen a pénteken felpezsdült a székelyhídi kulturális élet, hisz ezen a napon ez volt a második könyvbemutató, mivel az eseményünket megelőzően egy közgazdasági mesekönyvvel ismerkedhettek az érdeklődők. Lassan elkezdtek gyűlni az emberek, egykori tanítók és tanárok, képzőművészek, meghatódott családtagok, ismerősök és barátok, akik számára, ugyanúgy, mint a havilap, médiacsoport munkatársainak, mérföldkőnek számító pillanat volt ez.
Aszalós Tímea, az Ér hangja-médiacsoport ügyvezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd rögtön át is adta a szót a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) alelnökének, Szűcs Lászlónak. ő beszélt a centrumokról és perifériákról, az érmelléki tájról és annak mély gyökereiről az itt élő emberek lelkében, a mindennapi hősökről, akik itt élnek köztünk, és akik mindennapi munkájuk mellett, valami szebbet és többet is tudnak nyújtani a közösségnek, amelyben élnek.

Szűcs László egy nagyon fontos első lépésnek tartja ezt a kötetet, melyet véleménye szerint mindenképp érdemes folytatódnia. Rengeteg megírásra váró példaértékű életút van még körülöttünk és kíváncsian tekintett a jövőbe is, feltéve egy fontos záró kérdést: vajon a most felnövő generáció tagjaiból, kikkel és milyen formában készítenek majd 40–50 év múlva hasonló életút interjúkat? Beszédét egy komolyzenei részlet, Schubert A szép molnárlány műve egyik dalának előadása követte, melyet a Nagyváradi Művészeti Líceum egyik hallgatója énekelt el. A méltatást Derzsi Ákos Bihar megyei RMDSZ-szenátor, a nagyváradi Europrint nyomda igazgatója folytatta, aki kicsit oldotta a komoly hangulatot és néhány poénnal, mulatságos történettel vidította fel a hallgatóságot. Véleménye szerint nagyon nagy szükség van könyvekre és a jó könyveknek két ismérve létezik: amennyiben egy könyvet a leendő olvasóközönség kézbe vesz és legalább húsz másodpercig lapozgat, valamint a nyomdai munkatársak is örömmel szemelgetnek belőle, az a könyv szerinte biztos sikerre van ítélve. A végén pedig – csak úgy zárójelbe téve – megsúgta, hogy jelen kötet esetében mindkét alpont fennáll. Beszédét újabb komolyzenei mű előadása követte.

Béres Csaba, városunk polgármestere ünnepi beszédében a dolgos hétköznapok, a mindennapi jó példák fontosságát hangsúlyozta ki, hisz ezek nélkül csillogó ünnepnapjaink sem lehetnének. Beszédét egy Assisi Szent Ferenctől származó idézettel zárta: „Először tedd azt, ami szükséges, aztán tedd, ami lehetséges, míg végül észreveszed, hogy azt teszed, ami lehetetlen.”

Beszédet Pallagi Ildikó zongoratanárnő zongorajátéka zárta, majd Aszalós Tímea meghatottan vette át a szót. Beszélt a kezdetekről, a kemény munkáról, ami az évek folyamán csapattá kovácsolta az egyre bővülő közösséget és a kötetről, ami nagyon sokat jelentett neki, csapatának és a közösségnek, amiben élünk. Köszönetet mondott a könyv szerkesztőjének, Ványa Blankának a befektetett munkáért és Angyal Olíviának, aki gyönyörű illusztrációival tette értékesebbé a kiadványt.

Ezután egyperces néma csenddel közösen emlékeztünk meg mindazon a könyvben szereplő interjúalanyokról, akik már nem lehetnek köztünk. Záróakkordként az életútinterjúk alanyai, családtagjai egy díszpéldányt és erre az alkalomra készült emlékplakettet vehettek át. Az Érmelléki életutak megjelenését a Bethlen Gábor Alap és a helyi önkormányzat támogatta.


Írta: Ványa Blanka