Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztor akvarelljeiből nyílt kiállítás február 20-án a debreceni református nagytemplom keleti karzatában. A kiállítás megnyitója előtt városunk festőművész-lelkipásztora istentiszteletet tartott a nagytemplomban, amelyben a csend fontosságát emelte ki. Ezt követően Vad Zsigmond debreceni esperes nyitotta meg a kiállítást, aki sok szeretettel köszöntötte a megjelenteket, köztük a szép számban jelenlevő székelyhídiakat is. A megnyitót színesítették Számadó Ernő versei, melyeket Fekete Katalin, a székelyhídi Ady Endre Magyar Kulturális központ igazgatója adott elő, valamint Gryllus Dániel és Hamvas Béla csodálatos hegedű- és citerajátéka.
Ezt követően Banner Zoltán művészettörténész, az erdélyi magyar művészetek szakértője méltatta a kiállított munkákat. Gavrucza Tibor művei mellett magát az erdélyiséget is megpróbálta körülhatárolni. Kihangsúlyozta, hogy az erdélyi táj, építészet, festészet és maga az erdélyi ember mind transzszilvanikumok, amiknek közös forrásuk és összefoglaló erejük az erdélyi gondolat, az erdélyi lélek, „mely, ha kellett elrejtett, ha lehetett fölrepített, soha nem szegte meg a szép, a jó és az igaz hármas szövetségét, és az erdélyi lélek és gondolat addig fog élni, amíg Erdélyben magyar emberek élni fognak” – mondta a művészettörténész.
P. E.