Megalakult a Székelyhídi Zólyomi Dávid Cserkészcsapat

Szüleik kíséretében több tucat kis iskolás gyerek jelent meg a helyi cserkészszövetség alakuló ülésén, amelyet a székelyhídi múzeum aulájában február közepén tartottak meg. Rácz Anita személyében csapatparancsnokot is avattak.

A találkozót Béres Csaba polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy egyetemi évei során ismerkedett meg e nemes feladatokat maga elé tűző, több mint száz évre visszatekintő szervezettel, így maga is cserkész lett. Majd arra biztatta a fiatalokat, hogy lépjenek be a szövetségbe, amely testet és lelket épít, jellemet formál.

A Bihar megyei cserkészszövetség elnöke, Borsi Lóránt átfogó cserkésztörténet-ismertetőt tartott, amiből kiderült, hogy a cserkészet a legnagyobb létszámú fiatalokat tömörítő szervezet, világszerte mintegy negyvenmillió tagot számlál. A cserkészköszönés verbális és vizuális is. A „jó munkát” köszöntéssel egy időben három ujjukat is felemelik, ami az Isten, a haza és az emberszeretet iránti elköteleződésüket jelképezi. Az üdvözölést pedig „légy résen” válaszköszönéssel illik viszonozni. Elsődleges feladatuk jót cselekedni, amely a gyermek fejlődésére pozitív kihatással van oly módon is, hogy majdan hasznos, másokra odafigyelő felnőttekké vállnak.

Horváth Béla, a megyei szövetség alelnöke a játszva tanulás jelentőségéről beszélt, illetve a közös táborozásokról, ahol barátságok születnek, kialakul a közösségbe tartozás érzése, amely növeli az egyén önbizalmát.
Szegedi Dávid csapatparancsnok vezetésével néhány szalacsi „veterán” is eljött a találkozóra, ők cserkészélményeiket osztották meg a jelenlévőkkel. A későbbiekben pedig az elmúlt évek tevékenységeiről láthattak videó filmet.

A tartalmas együttlétet követően ott helyben huszonnyolc fiatal adta le belépési kérelmét az újonnan alakult cserkészcsapat vezetőjének, Rácz Anitának. Azon túl, hogy a székelyhídi a tizennegyedik cserkészcsapat a megyében, saját nevet is választottak maguknak, Székelyhídi Zólyomi Dávid Cserkészcsapatként vonulnak be a köztudatba.
Az alakuló ülést követően Borsi Lóránttól érdeklődtünk a cserkészet szervezeti felépítéséről, az idei tervekről.

Romániában jelenleg három, cserkészeket tömörítő szervezet, szövetség létezik. A romániai románok külön szervezetben működnek. A romániai magyar cserkészszervezet mellett a Bihar megyei cserkészszövetség pedig a harmadik ilyen jellegű alakulat. Ez utóbbi 2010-ben kezdte el működését, céljuk, az egész megyére kiterjedő hálózat kiépítése. Jelenleg megközelítőleg négyszáz tagjuk van, ami napról-napra növekszik. Cserkésznek bárki jelentkezhet kortól, nemzetiségtől, vallástól függetlenül abban az esetben, ha megfelel az alapszabályban megfogalmazott követelményeknek.
A felvételtél számítva év próbaidő előzi meg az eskütételt, amelyet minden év március 15-én tartanak Nagyváradon.
Minden év januárjában a vezetőség összeállítja az éves eseménynaptárt, amely a közös tevékenységekre vonatkozik.

Emellett minden helyi cserkészcsapat külön programtervezetet készít. Az első negyedévre három sítábort ütemeztek be, de marad el a hagyománnyá vált őszi táborozás sem. Ezeknek az együttléteknek a költségeit nagyobb részben pályázatok révén teremtik elő, a résztvevők hozzájárulása minimális. Mindeddig a cserkészuniformist a szövetség ingyen biztosította, az idei év költségvetése mindezt már nem teszi lehetővé. Tagsági díj bevezetésével biztosíthatnának anyagi keretet egyenruhák vásárlására, de ettől inkább eltekintenek. Ahogyan Borsi fogalmazott, nekik nem a profitszerzés a céljuk, sokkal inkább azon munkálkodnak, hogy mindenki számára elérhetővé tegyék a táborozásokon való részvételt.


Írta: D. Mészáros Elek