A HAJDÚSÁGI COOL-TÚRA RÖVID BEMUTATÁSA

A projekt célja, a kiírással összhangban a társadalmi együttműködés erősítése és a hátrányos  megkülönböztetés elleni küzdelembenvaló aktív szerepvállalás, melyet a PERGŐ Egyesület  az  ifjúsági  korosztály  aktív  közreműködésének  ösztönzésével,  a  közösségi   aktivitás népszerűsítésével, a helyi közösségek és önkéntesek összefogásának  szorgalmazásával és   szakmai  támogatásával  kíván  elérni. Ennek megvalósítását szakemberekkel,civil előadóművészekkel, hagyományőrző  csoportokkal,  kulturális  és önkéntes fogadószervezetek együttműködésével szeretnénk megvalósítani.A programban szerepet kap az önkéntesség mintájának megerősítése, az aktív önkéntességet népszerűsítő rendezvények, az önkéntesek bevonását segítő és létszámát növelő felkészítő oktatások, képzések és kompetenciafejlesztések, valamint  olyan ifjúsági fesztiválok és workshopok szervezése, amely a hagyományokhoz  kapcsolódó  kulturális  érték megőrzésével,  a  szabadidő  hasznos  eltöltésével,  és  a  testi  – lelki kiegyensúlyozottság   megteremtésével, a hon és helyismeret tudásanyagának bővítésével, a létező közösségek  összetartásának fejlesztésével és új közösségek létrejöttének ösztönzésével segíti a helyi közösségek mindennapi  életét.

A hagyományőrzés és a zene hangulatteremtő, örömszerző hatásait  nagymértékben igyekszünk  kiaknázni hagyományőrző és megismertető munkánk során.

A projekt szükségességét indokolja, a napjainkat is jellemző rendkívül gyors életformaváltás amely következtében a zártabb közösségekben megnehezült a világban való eligazodás és alkalmazkodás, így a választott településekben is. Jellemzővé vált a hagyományos közösségek felbomlása, a kisközösségek csökkenő száma. A hagyományoktól való elszakadás egyfajta elidegenedést, identitásválságot eredményez.

 

A hagyományok őrzése olyan értékvilágot, életminőség-elvet közvetít, amelynek alapján az egyén önmaga és a világ megismerésével értelmet találhat a mindennapokban. A közelmúltban a hagyomány a közösség önmegtartó erejeként működött, a tudásátadás struktúráját jelentette, értékrendet, normákat, viselkedésmintákat közvetített, nemzedékek közös tapasztalatát örökítette át. Jelenünkben ennek az egységnek a felismerése csökkentheti a konfliktusok veszélyét. A hagyományos értékek megőrzésével egymásra fogékony, toleráns kulturális közösségek építhetők fel. A hagyományőrzésnek és a hagyományok megtartásának fontos szerepe van a változásokhoz, az új helyzetekhez való alkalmazkodásban, biztos keretet nyújt a világban való eligazodáshoz. A hagyomány mindezek mellett társadalmi szervezőerő szerepét is betöltheti, amelynek feladata a tudásmegőrzés és közvetítés.

A projektünk célja elsősorban az értékőrző szemléletalakítás, a hagyománytudatos életforma kialakítása, a régi hagyományok új tartalommal való megtöltése, új hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlására. Programunk részét képezi az helyi igényekhez igazodó, az érintett teleüléseken élő közösségek és önkéntesek összefogására épülő munka, amellyel fontos, a közösségüket érintő kutató, felderítő munkát is végeznek. Programjainkra minél nagyobb réteget kívánunk megszólítani az adott településen.

A kutatásainkkal és programjainkkal szeretnénk segítséget nyújtani a településen élők közösségformálásában, a tanórán kívüli szabadidős programok sokszínűbbé tételéhez. Ezek segítségével a fiatalok kibontakoztathatják képességeiket és fejlődhet önkifejező képességük.

 

Ezzel a sorozattal szeretnénk hívogatni, újból értéket és odafigyelést teremteni a Hajdúsági hagyományoknak, a Hajdúsági embereknek és a helyi nevezetességeknek. A hagyomány képes integrálni olyan újításokat, illetve képes befogadni olyan kívülről jövő műveltségi elemeket is, amelyek újítást és változást eredményeznek a népi kultúra egy-egy területén, így az ifjúság is bővítheti, frissítheti településük kulturális életét.

Pete László    a Pergő Egyesület elnöke


Írta: Ér hangja