Reménységgel, hittel és Isten iránti bizalommal tekintsünk előre

Ilosvai Selymes Péter Toldi Miklós históriájában a következőképpen fogalmaz: „Az idő akkoron szép folyással vala”. Bárcsak mi is elmondhatnánk ezt 2020 adventjén.

Mögöttünk testet-lelket próbára tevő napok, hónapok sokasága van. A világjárvány áldozatait gyászolók fájdalma, a betegséggel küzdők és szeretteik kétségbeesése, az egyedül élők vagy családban levők félelme, az egymástól való elszakíttatás keserűsége, a hitélet és az Istennek való szolgálat korlátok közé szorítása mind-mind rányomja bélyegét 2020 adventjére.

De a magasságot, a lelki felemelkedést csak az tudja igazán értékelni, aki már megjárta a mélységek bugyrait. A világosságot, a fényt csak az tudja igazán megbecsülni, aki a halál árnyékának völgyében már megtapasztalta a sötétség rémisztő valóságát.

A próbatételnek eme nehéz időszakában, az adventi időszak kezdetén, reményt keltenek és erőt nyújtanak Ézsaiás próféta szavai: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog…. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.” (Ézs 9,1.5)

Az advent különleges időszak. Arra kaptuk, hogy Isten még közelebb jöhessen hozzánk szavával, bátorításával, reményt és vigaszt nyújtó Lelkével. A mélyből a magasba, a sötétből a világosságra akar vinni bennünket az értünk is megszületett gyermek, a Fiú által!

Az egyházi esztendő elején, az adventi időszakban, reménységgel, hittel és Isten iránti bizalommal tekintsünk előre. Ne feledjük egy pillanatra sem, hogy a megígért gyermek, Jézus Krisztus már megszületett, és elhozta az örök élet világosságát számunkra. Ne feledjük, Ő Úr mindenek felett: a világjárvány és személyes életünk felett is! Ezért „semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4,6–7).

Áldott adventet és boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek!

Rákosi Jenő
református esperes-lelkipásztor


Advent, karácsony, újév… Az évünk újra indul

A buddhisták az örök körforgást ünnepelnék benne. Nekünk viszont célja is van az életnek és az éveknek. Nem mindegy a most és majd! Cselekedni most tudunk. Átalakulni, megjavulni, elindulni a jó úton, most tudunk. A majd, vagyis az örök holnap, csak az ígéretek teljesülésének időszaka, nem a tettekké. Ebben a tudatunkban nagyon nagy jelentősége van a karácsonynak. Az Isten ekkor tért vissza az emberek világába. Amit a Teremtés könyvének elején olvashatunk, hogy Isten az alkonyi szellőben sétál (1Móz 3,8), az emberek között, az itt újból valósággá válik. A rend és a béke vagy – ha úgy tetszik – a szövetség újból és véglegesen helyreáll. Isten megint élt a „most” lehetőségével. Mi pedig hogyan válaszolunk erre?

Nem azért van még egy év, hogy megismételjük az előző időszakot (ilyen évet nem is szeretne senki megismételni). „Istenünk türelmét tartsátok üdvösségnek!” (2Pét 3,15) – figyelmeztet minket Szent Péter apostol. Vajon nem élünk vissza ezzel az irgalommal, amikor minden ugyanúgy zajlik tovább az életünkben? A valóság makacs dolog! Ha mi nem akarjuk meglátni, akkor is történik tovább, akkor is hat ránk és mi is a valóságra. Nincs esélyünk vele szemben. Csak arra van lehetőségünk, hogy megértsük és a valóság szerint, vagyis az Isten tanítása szerint éljünk. Minden egyéb törekvésünk értelmetlen.

Jézus születése számunkra a reményt is jelenti. A reményt, mert tudjuk, hogy nincsen már mitől félnünk, hacsak nem a saját akaratunk rosszra hajlásától. Mert, akármikor döntünk is úgy, hogy végre nem megbosszuljuk, hanem megháláljuk Isten végtelen és ingyenes szeretetét, Ő készen áll, hogy rögtön felöltöztessen az ünnepi ruhába, és kimentsen minket a bajokból! De ha erre a földi életre várjuk a kimentést, akkor jó, ha minél előbb letérünk a rossz utakról!

A helyes utat csak a megszületendő Isten tudja nekünk megmutatni. 

Az új évben akarjunk jobbak, kitartóbbak lenni!

Kuglis Gábor
római katolikus plébános


Karácsonyi gondolatok vészterhes időben

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,6)

Egy állandóan durvuló világban élünk. Az istentelenek  visszatérő kérdése: hol van Isten, mikor megégnek szórakozó fiatalok, mikor egymást gyilkolják az emberek, mikor természeti  katasztrófák történnek vagy mikor járványok szabadulnak el? Hol van Isten?

Istennek van válasza, és csak Neki van, a sötétségre, az elnyomásra, a háborúra, a halálra. A betlehemi Gyermek érkezése, nem az emberi fantázia szüleménye, hanem századokkal hamarabb meghirdetett, a történelem adott pontján, a fenti kérdésekre adott isteni felelet. Jézus mondta: „Aki engem látott, látta az Atyát.” (Jn 14,9)

Jézus a megoldás az ember minden bajára. Ha valamikor tanácstalanok voltunk, most igazán azok vagyunk. Ő a Csodálatos Tanácsos. Erőnk feletti bajban vagyunk. Ő az Erős Isten. Nem Yuval Noah Harari, a Jeruzsálemi Egyetem történész professzora fogja nekünk megsúgni az örök élet titkát. Egyedül az, aki birtokolja és azoknak adja, akik kérik, és ez Jézus. Amióta Káin megölte Ábelt, a Földön nem volt béke, csak fegyverszünet. Sajnos nem is lesz addig béke, míg Jézus újra eljön, mert Ő a Békesség Fejedelme! Erre a második eljövetelre figyelmeztet az advent.

Kedves társaim! Ne tőle meneküljünk, hanem hozzá! Mindegy milyen a baj mondjuk neki azt, amit Luther mondott: „Én a tied vagyok! Ments meg! Én a tied vagyok!” A neked adott szabad akarat alapján azé vagy, aki tulajdonának kijelented magad. Ne maradj gazdátlan, mert ellop az ellenség. Mondjad velem: Jézus, én a tied vagyok, ments meg engem és azokat, akiket nekem adtál! A Betlehemben született gyermek hozzánőtt a századokkal előtte meghirdetett neveihez: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Egyedül Ő tehet érted bármit és mindent! Áldott karácsonyt és boldog, vírustól szabad újévet kívánok minden kedves olvasónak!

Balla Frigyes
baptista igehirdető


Gânduri la apropierea Crăciunului

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om, pentru a dărui oamenilor, păcătoși și muritori, iertarea păcatelor și viața veșnică.

Domnul nostru Iisus Hristos vine în lume ca să mântuiască lumea pe care Dumnezeu o iubeşte permanent (conform Ioan 3, 16-17), chiar dacă mulți oameni din lume ignoră acest adevăr.

Biserica ne îndeamnă pe toți să devenim colindători, martori și vestitori ai venirii lui Hristos-Mesia în lume, pentru a dărui lumii pace și bucurie, mântuire și viață eternă!

Sărbătoarea Nașterii Domnului să ne fie prilej de înnoire sufletească pentru toți: pentru copiii și tinerii noștri, pentru familiile noastre, pentru comunitățile noastre, dar și pentru noi înșine. Lumina Fiului Ceresc să lumineze chipurile noastre, să alunge întunericul întristărilor și al suferințelor.

La cumpăna dintre ani, și în ziua de Anul Nou, să înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul care se încheie și să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în care intrăm. Să pomenim în rugăciunile noastre pe toți cei bolnavi precum și pe toți cei dragi care nu pot fi alături de noi în aceste clipe.

Să aveți parte de clipe cu pace și cu bucurie sfântă în aceste minunate zile de prăznuire, iar Anul Nou, care se apropie, să ne găsească sănătoși, mai bogați în credință, în bunătate, în iertare și mai aproape de Dumnezeu.

Întru mulți, sănătoși și binecuvântați ani!

Gondolatok karácsony közeledtével

Jézus Krisztus Urunk születésének ünnepe Isten emberek iránti irgalmas szeretetének ünnepe. Az örök Isten Fia leszállt a mennyből, megtestesült a Szentlélekben és Szűz Máriában, és emberré lett, hogy embereknek, bűnösöknek és halandóknak adjon bűnbocsánatot és örök életet.

Jézus Krisztus Urunk azért jön a közénk, hogy megmentse azt a világot, amelyet Isten örökké szeret (v.ö. Jn 3,16–17), annak ellenére, hogy a világon sok ember figyelmen kívül hagyja ezt az igazságot.

Az egyház arra szólít fel minket, hogy legyünk énekesei, tanúi és hírmondói Krisztus, a Messiás világra jövetelének, amely azért történik, hogy békét és örömet, üdvösséget és örök életet adjon ez által!

Legyen az Úr születésének ünnepe alkalom lelki megújulásunkra, mindenki számára: gyermekeinknek és fiataljainknak, családunknak, közösségünknek, de magunknak is. A Mennyei Fiú fénye világítsa meg arcunkat, hajtsa el a bánat és a szenvedés sötétségét.

A két év fordulópontján és újév napján is imában adjunk hálát Istennek azokért az áldásokért, amelyeket tőle kaptunk a lezáródó évben, és kérjünk tőle segítséget minden jó és hasznos munkához az újévre, amelybe belépünk. Említsük meg imáinkban mind a betegeket, mind az összes szerettünket, akik nem lehetnek velünk ezekben a pillanatokban.

A béke és szent öröm pillanatai legyenek velünk ezekben a csodálatos ünnepi napokban és a közeledő újévben, hogy egészségesebben, hitben, jóságban, megbocsátásban és Istenhez közelebb találjon minket.

Boldog új esztendőt és áldott éveket kívánok!

părintele ortodox
Vlad-Sergiu Șuteu
ortodox lelkész


Írta: Ér hangja