jegyzet

Elmondhatom, és talán állíthatom is, hogy nincs olyan pedagógus, aki pályája során ne szembesülne napi szinten azzal a kihívással, hogy a hátrányos helyzetű családból érkező diákot miként nevelje és oktassa. A családi helyzet nagyon sok esetben befolyásolja az iskolai teljesítményt. Nagyon fontos szerepet játszik a szülők hozzáállása az iskolához. Azoknál a gyerekeknél, akiknek szülei partnerként állnak az iskolához, megfigyelhető, hogy sokkal fogékonyabbak, nevelhetőbbek.

A jelen problémája az is, hogy nagyon sok családból a szülő – sok esetben   mind két szülő – kénytelen itthon hagyni gyermekét, rábízzák  nagyszülőre, nagyobb testvérre, szomszédra, hogy biztosítsa a megélhetést a családja számára.

Nem is gondolnak abba bele, hogy ezzel mekkora súlyt helyeznek a kiskorú gyerekük vállára. Megfosztják a gyereket a családi biztonságtól, érzelmektől, és nem beszélve arról, hogy egy kisgyerek lelke, lelkivilága ebben a korban a legsérülékenyebb.

Egy idegen személy nem tudja azt a biztonságot megadni, mint egy édesanya és édesapa. Nem tartja fontosnak azt, hogy a rábízott gyerek eljusson az iskolába, nincs számonkérés, nincs felelősségre vonás,vagyis azt csinál a gyerek, amit akar.

A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának minőségével azért indokolt foglalkozni, mert ebben a tekintetben megkülönböztetetten nagy az iskola felelőssége. Ez abból adódik, hogy a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi boldogulásának esélyeit sokkal inkább meghatározza, hogy mi történik velük az oktatási rendszerben, mint egy átlagos középosztálybeli családban felnőtt tanulóét.

A most induló Oktatás – a siker kulcsa elnevezésű program az azoknak a gyerekeknek segít, akik valamilyen szinten megtapasztalják a szülő hiányát, tanulási nehézséggel küzdenek vagy csak egy nyugodt, elfogadó környezetet biztosít és fontos, hogy keressük meg a gyermek erősségeit is. Minden bizonnyal tehát külön figyelmet kell fordítani ezekre a gyerekekre, és csak a pedagógus, szülő és pszichológus együttműködése által lehet rajtuk hatékonyan segíteni.

Ezekben a gyerekekben nagyon sok a potenciál, kreatívak, nyitottak, humorosak, és nagyon hálásak tudnak lenni.

Kiemelném, hogy ebben az iskola vezetői és személyesen a polgármester úr nagyon sok mindent megtesz , hogy ezeknek a gyerekeknek megkönnyítse a beilleszkedést és a felzárkózást társaik mellé.

Bihari Viola tanítónő,

Petőfi Sándor Elméleti Líceum


Írta: Ér hangja