A székelyhídi városi tanács által a polgármester indítványára – az adókedvezményekről szóló 2015/44-es kormányrendelet és a 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény előírásainak figyelembe vételével – 2016. november 28-án hozott 74-es számú határozat értelmében a be nem fizetett helyi adók késedelmi kamatai csökkenthetők 73,3%-kal, ha az adós adótartozását és a késedelmi kamatok 26,7%-át befizeti 2017. március 31-ig, és kötelező módon írásban kéri a késedelmi kamatok mérséklését az önkormányzat adóügyi osztályán.

A kérelmek benyújtási ideje 2017. március 31., elbírálásuk 2017. június 30-ig kell megtörténjen.