Tisztelt székelyhídiak és hozzá tartozó falvak lakói!

A székelyhídi városi tanács március 14-én fogadta el a 2022/18. számú határozatot, mely tartalmazza a szabálytalan szemét- és hulladékkezelés büntetését is.

Szigorúan tilos és büntetést von maga után:

 –  a tarlóégetés, mezőgazdasági terület, nádas, vagy bármilyen mezei növényzet felgyújtása;
 –  bármilyen féle szemét, hulladék égetése;
 –  építőanyagok, építési törmelék, földkupacok utcán (járda, vizes árok, úttest) tárolása, a megfelelő hatóságok engedélye nélkül;
 –  bármilyen jellegű hulladék, szemét, csomagoló anyag meg nem engedett helyen való lerakása, tárolása;
– szennyvizet az utcára, az esővíz elvezető árokba vagy bármilyen természetes felszíni vízfolyásba engedni.

Büntetés:

A felsoroltak be nem tartása esetén 2000 és 5000 lej közötti bírság szabható ki az illetékes hatóság által. Amennyiben az elkövető 15 napon belül kifizeti a büntetést, akkor csak az összeg felét kell kifizetnie.

Illegális szemét- vagy hulladéklerakás esetén az elkövető a bírsággal együtt felszólítást is kézhez kap, mely alapján köteles a lerakott hulladékot 15 napon belül eltakarítani és hivatalos jegyzőkönyvvel bizonyítani, hogy ezt átadta egy hulladékkezelési engedéllyel rendelkező cégnek. Ha ezt nem teszi meg, akkor a határidő lejárta után újabb büntetést fog kapni mindaddig, amíg a hulladékot el nem takarítja.


Írta: Ér hangja