PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEZÁRÁSA

„Integrált Közösségi Központ létrehozása és felszerelése Érkörtvélyes községben, Bihar megyében” elnevezésű, 152890 MySmis kóddal rendelkező”

Érkörtvélyes Község Önkormányzata ezúton jelenti be a helyi közösségnek a címben szereplő pályázat sikeres lezárását, melyet részben az Európai Regionális Fejlesztési Alap fedez, a 2014‐2021‐es Regionális Fejlesztési Operatív Program 8 Prioritási Tengely – Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, 8.1 Beruházási prioritás – B Intézkedés – Integrált közösségi központok finanszírozási forrásból. A beruházás teljes megvalósításához szükséges összeget Értkörtvélyes község a saját költségvetéséből egészítette ki.

A pályázat általános célkitűzése az érkörtvélyesi lakosság hozzáférésének javítása (különös tekintettel a hátrányos helyzetű személyekre) a minőségi szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz, a szociális elfogadás szintjének növelése érdekében és az anyagi nélkülözés kezeléséért. Ennek megvalósítása céljából a volt polgármesteri hivatal épülete felújítási és modernizálási munkálatokon ment leresztül, és ezekben a helyiségekben létrejön az Integrált Közösségi Központ. A munkálatok 2023. Június – November hónapokban zajlottak, az átadásuk pedig December végén történik. A pályázat ez által biztosítani fogja a polgárok hozzáférését, beleértve a hátrányos helyzetű személyeket, a létrejött központban működő közszolgáltatásokhoz.

A pályázat teljes értéke 1.353.717,75 lej, amiből az elszámolható költségek összege 492,155 lej. A pályázatban kérvényezett vissza nem térítendő támogatás értéke 482.311,90 lej (ebből 344,508.50 lej az ERFA támogatás + 137,803.40 a nemzeti társfinanszírozás).

A beruházás megkezdődött 2021. Október 8‐án, amikor szerződtették a tervezőcéget a beruházás technikai terveinek elkészítésére. A finanszírozási szerződés 2022.06.28‐án került aláírásra, a pályázat lezárása pedig 2023. December 31.‐én történik.

Pályázatunk mottója: A törvény szemében minden ember egyenlő!


Írta: Érkörtvélyes Község