Az idei csokalyi ökumenikus imahéten hatvan-hetven baptista, görögkatolikus és református Krisztusban hívő lélek gyűlt össze böjtfő ünnepének hetében, február végén délutánonként a helyi református templomba, hogy Pál apostol máltai hajótörésének tanulságos és hitet erősítő története mentén hallgassa a meghívott vendéglelkészek igei szolgálatát.

A „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) című imahetet hagyományosan a helyi görögkatolikus parókus, Erdődi Endre atya nyitotta meg. Hétfőn este Demeter Szabolcs albisi református lelkipásztor, kedden Balázs Dénes és Balázsné Kiss Csilla érmihályfalvi lelkész házaspár volt vendégünk, majd szerdán Bara László bihardiószegi lelkipásztor, csütörtökön pedig Orosz Márta érbogyoszlói lelkész magyarázta a páli hajótörés egy-egy tanulságos részletét.

Pénteken este Gecse Tamás értarcsai lelkipásztort ifjúsági csoportjának nyolc tagja is elkísérte, hogy gitárkíséretes ifjúsági énekekkel töltsék meg a templomot. Szolgálatuk azért is volt megerősítő számunkra, mert gyülekezetünkben éppen most zajlik néhány fiatal hangszeres oktatása. Mindenki láthatta és hallhatta, hogy a türelmes és kitartó gyakorlás nemcsak a fiatalok szellemi fejlődésére, de a templomi szolgálat szebbé tételére is van! Szombaton Mike Pál magyarkéci lelkész lendületes szolgálatát hallgattuk meg a megtérésről. Másnap, az imahét záró istentiszteletén Gavrucza Tibor nyugalmazott érmelléki esperes-lelkipásztor hirdette az igét, amit a vasárnapi úrvacsoraosztás tett még lélekemelőbbé.

A Krisztus-hívők egységéért így imádkoztunk együtt naponként Csokalyon.


Írta: Tokár Sándor lelkipásztor