A székelyhídi városi rendőrség célkitűzéseiről, sikereiről és gondjairól, térségünk közbiztonsági állapotának alakulásáról kérdeztük Ivan Nicolae rendőrfőnököt. A városi rendőrség Székelyhíd településnek várossá válásától kezdve működik, felügyelete alá pedig 18,3 négyzetkilométernyi terület tartozik (beleértve Nagykágya, Csokaly, Hegyközszentmiklós, Érolaszi és Érköbölkút), amelyen az adatok szerint 12 975 lakos él. A rendőrség kötelékébe tizenegy alkalmazott mellett még egy jogász tiszt, egy kriminalisztikai tiszt, három körzeti megbízott, négy járőr (ők biztosítják a folyamatos 24 órás járőrözést), egy-egy titkár és vezető dolgozik. Habár igazából négy körzeti felelősre lenne szükség, jelenleg csak három teljesít szolgálatot. Ennek ellenére ők próbálják meg tartani a kapcsolatot a körzetükbe tartozó lakossággal a következő felosztásban: Ștefan Lazăr az I. körzetben (Csokaly, Kiskágya, Nagykágya), Ioan Enache a várost magába foglaló II. körzetben, Sorin Bozga pedig III. körzetben (Érköbölkút, Érolaszi, Hegyközszentmiklós).

 

Sok a lopás, de kevesebb bűneset történt mint tavaly


A rendőrfőnök legfontosabb tevékenységüknek a rendbiztonságot, valamint a közbiztonság biztosítását nevezte meg. Ezt többféleképpen valósítják meg. Így például törekszenek az utcai bűnözés megelőzésére és leküzdésére, iskolai intézmények biztonságának növelésére. Továbbá – habár szerencsénkre a körzet bűnözői csoportok szempontjából egy viszonylag nyugodt, csendes résznek mondható – el kell ismerni, hogy léteznek két-négyfős csoportok, melyek Szatmár, Nagyvárad, Margitta területén tevékenykednek. Módszerük a következő: reggel utaznak a bűntett színhelyére, betörésekből, lopásokból különféle anyagi javakhoz jutnak, melyeket ott helyben értékesítenek is, az így „megkeresett” összeggel pedig este már utaznak is haza.
Hatalmas a szerepe a körzeti megbízottaknak egy másik területen, az élet és a testi épség elleni bűncselekmények leküzdésében. Ők tudják, melyek azok a veszélyeztetett családok, ahol előfordulhat a családon belüli erőszak. A kiváltó okok közt beszélgetőpartnerünk megemlítette az alkoholfogyasztást, a pénzhiányt, elváltaknál az anyagi dolgokon való megosztozás kérdését stb.
Jelenleg a lopások leküzdésének terén vannak nagy gondjaik, mert lopni szó szerint mindent lopnak: ócskavas, bor, pálinka, gyümölcsfa, szőlőkaró, zöldségek stb. – ezek mind megtalálhatók az elkövetők „repertoárján”. Jogtalan eltulajdonítások úgy magán-, mint jogi személyek ellen is történtek. A lopásokat elősegítik a következő tényezők is: kevés járőr az utcán, az emberek, szomszédok érdektelensége egymással szemben, idegen utcai árusok.
Nem csak az iskolák, a gyalogátkelők környékén fontos a közlekedés biztonságának növelése. A Nagyvárad–Szatmárnémeti, valamint a Hegyközszentmiklós–Szentjobb útvonal felújításával itt is megnőtt a „vitézkedő” vezetők száma. Ezért megegyezés született arról is, hogy ezeken az útszakaszokon ezentúl gyakrabban találkozhatunk majd radarozó rendőrökkel. A rendőrfőnök felhívta a figyelmünket a 2012/203. törvényre, melynek értelmében a mopedek (robogók) is járműveknek tekintendők, és mint ilyenek, a vezetésükhöz is kötelező a jogosítvány. Pozitívumként értékelte azt a tényt, hogy a tavalyi évben nem volt jogosítvány nélküli vezetőjük és az alkohol befolyása alatt sem sokan vezettek. Szintén kedvező hatású volt a tavalyi évben a helyi éjjeli őrség bevezetése.
A statisztikák szerint a körzetben 2012-ben 35–40%-kal csökkent a bűnesetek száma 2011-hez viszonyítva.
Ugyanakkor aggasztóan magas volt (15) az öngyilkosságok száma. Ezeknek a kiváltó okai: szerelemféltés, egészségügyi, anyagi gondok.

 

Szűkös anyagi keretekbõl gazdálkodnak

 

A gazdasági válság a rendőrségen is érezteti hatását. Ez nemcsak a rendőrök fizetésén látszik meg, de a közalkalmazotti létszámstop miatt nem dolgozhatnak többen itt sem. A rendőrfőnök úgy véli, ha még négy-öt személy helyet kapna, gond nélkül el tudnák látni az összes feladatukat. Más gond, hogy csökkent az üzemanyag-költségvetésük, a rendőrségi személygépkocsik fenntartására és javítására szánt keret. Ezekre azonban még sem panaszkodik, mivel jó kapcsolatot ápolnak a polgármesteri hivatallal, amely kisegíti őket a szükséges hiányzó összeggel. A felszereltségük hiánytalan, bár már nem a legfrissebb. Az autóparkjuk négy Dacia személygépkocsiból áll, valamint egy nyomkövető kutya is segíti a munkájukat.

 

Néhány sikeres akció 2012-ből

 

Egy háromtagú, 16–24 éves fiatalokból álló banda aranyat lopott egy betörés során. A székelyhídi rendőröknek 3-4 nap alatt sikerült az ügyet felderíteni, és elkapni a tetteseket.
Szintén háromtagú banda (14–26 évesek) „látogatott meg” egy vállalkozót, ahonnan radiátorokat, vascsöveket, villanymotorokat tulajdonítottak el kb. 200 millió régi lej értékben. Egy hónapig tartott az ügy felgöngyölítése. Több ellopott mobiltelefont is sikerült megtalálni és visszaszolgáltatni a tulajdonosoknak akár egy héten belül is. Szintén egy cégnél „tette tiszteletét” néhány úriember, közben kiásva egy kilométer (!) csővezetéket, amit feldaraboltak, és ócskavasként értékesítettek. Ők csak két hétig élvezhették munkájuk „gyümölcsét”.

 

A szakma szépségei


Ugyan első hallásra hihetetlennek tűnik, de ennek a foglalkozásnak is megvannak a maga szépségei – vallja Ivan Nicolae. Ilyen lehet például az összeakaszkodott felek kibékítése, emberek problémáinak a megoldása úgy, hogy elégedetten távoznak (esetleg meg is köszönik a segítséget). Sokszor már az is pozitív visszajelzésként könyvelhető el, ha nincs reklamáció. Mindezek ellenére a rendőri szakma azok számára ajánlott, akik önzetlenül akarnak segíteni és tenni másokért. Csak a fizetésért nem érdemes rendőrré válni. Akik mégis erre a karrierre vágynak, azok a középiskola elvégzése után megtehetik ezt a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémián (itt tiszti végzetséget szerezhetnek), valamint Kolozsváron és Câmpinán, ahol altisztként végezhetnek.

 

Gondolat az olvasóknak… és a bűnözőknek!
A rendőrfőnök szerint fontos az egymásrafigyelés. Figyeljünk szomszédainkra, utcatársainkra. Ha bármi vagy bárki szokatlant látunk a portájukon, hívjuk fel rá a tulajdonos figyelmét vagy akár a rendőrségen is bejelenthetjük ezt, minden gond és probléma nélkül.
A jövőbeni elkövetők számára is van mondandója a rendőrségnek: a szolgálati fegyvert és kutyát tudják és merik is alkalmazni, ha erre kényszerítik őket.
Ezért jobb elkerülni, hogy ilyen helyzetekbe keveredjünk a rendőrséggel, ehelyett keressünk egyéb, békés elfoglaltságot.

 
Béres Imre