„A vízhálózat korszerűsítése és a csatornahálózat teljes kiépítése prioritásként szerepel a cég tervei között. Tiszta ivóvizet elérhető áron” – hangzik az Északnyugat Bihari Regionális Vízi Közműszolgáltató Rt. (Apă Canal Nord Vest S. A.) jelmondata, tudtuk meg Balogh Ferencz igazgatótól. A megyénkben az Európai Unió regionális fejlesztési tervének megfelelően létrejött cég jelenleg tizenöt önkormányzattal áll szerződésben. Ezek között található Székelyhíd a közigazgatásilag hozzá tartozó településekkel, ahol a vízhálózat részlegesen kiegészült a csatornahálózattal.

Városunk csatornahálózatának üzemeltetésével kapcsolatban felmerült problémákra utalva Béres Csaba polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy pár háztartásból ide kötötték a termálvizes fűtés retúrcsövét, ami a víztisztító rendszer működését veszélyezteti, hiszen a termálvíz fenoltartalma elpusztítja a szennyvíztisztító baktériumokat. Amennyiben ez a hozzáállás nem változik, a vállalat kénytelen lesz a törvény eszközeivel élve büntetéseket kiszabni. Ahol a szolgáltatás beindult, ott a minden hónap 10-én kiállított utólagos számla tartalmazza a szennyvíz elvezetésének díját is, amelynek értéke jelenleg köbméterenként 2,93 lej áfa nélkül.

A megvalósított és tervezett fejlesztések közösségünk érdekeit szolgálják, céljuk hozzájárulni a lakosság életszínvonalának emeléséhez, egészségének megóvásához és környezetünk védelméhez.


Írta: Rupárcsics Csilla Judit