Ingyenes ügyintézésre ad lehetőséget a törvény

Ingyenes tulajdonjogi ügyintézést biztosít az állam a beltelkek esetében, az alábbi pontosításokat figyelembe véve. Az önkormányzati munkatársak várják a Székelyhíd város közigazgatási területéhez tartozó beltelkek tulajdonosait.

A beltelkek tulajdonjogának rendezésére ad lehetőséget a 2018/231-es törvény, amely augusztus 9-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, kiegészítendő a 1991/18-as földtörvényt. A 23. és 27. cikkelyek értelmében visszaigényelhetők, névre vehetők azok a belterületek, amelyeken épített ingatlan található, és amelyek telekkönyvében tulajdonosként a román állam vagy az egykori Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet (CAP) szerepel. Ennek másik alapfeltétele, hogy az épített ingatlan be legyen jegyezve a telekkönyvbe, akkor is, ha a kert vagy udvar nem jelenik meg az okmányban.

Emellett a jogi tisztázó folyamat akkor indítható el, ha az ingatlan a mezőgazdasági nyilvántartásban az igénylő nevére van bejegyezve, ő pedig tanúkkal tudja igazolni, hogy a családja birtokában volt a kérdéses terület az államosítás előtt.

A névre vételi kérelemhez a következő iratok másolatával kell jelentkezni városunk önkormányzatánál, a földszinti földügyi irodában:

– telekkönyvi kivonat (foaie de avere);

– birtoklap (titlu de proprietate) – ha van;

– személyazonossági igazolvány (carte de identitate);

– bármilyen okirat, amely igazolja a tulajdonjogot;

– az azonosítást segítő helyszínrajz (schiţă de identificare).

A tulajdonjog tisztázása és rendezése ingyenes folyamat. A kérelmező számára csak azokban az esetekben jelent költséget, ha ugyanazon a kataszteri számon több ingatlan is található, amikhez más-más méretű beltelek tartozik. Ezekben a helyzetekben földmérés szükséges, amit csak és kizárólag hivatalos engedéllyel rendelkező topográfus végezhet el.

Ha a kéréshez mellékelt telekkönyvben egy magánszemély szerepel, aki nem a jelenlegi tulajdonos, és nem is az adott családhoz tartozott, a kérelmező birtokba veheti a beltelket, ha a telekkönyvben az utolsó bejegyzés 1979 előtt történt.

Az igényléssel foglakozó önkormányzati munkatársak kérik a kérelmezőket, a leadott iratcsomón tüntessék fel az igénylő pontos nevét és telefonszámát.

Az tulajdonba vételt azok intézhetik el sikerrel, akik kérelmüket a korábban említett irodában legkésőbb 2018. december 4-ig leadják, ezzel elindítva a jogi folyamatot.

 

Bíró Orsolya


Írta: Ér hangja