Két húszfős napközis és egy húszfős bölcsődés csoportot vár tárt karokkal az új intézmény

Műszaki szempontból átadták a református napközi és bölcsőde befejezett épületét Székelyhídon. A város oktatási intézményrendszerének legújabb helyszínét, melynek alapkövét 2019 nyarán helyezték el, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében építették fel.

A kétemeletes, már első pillantásra otthonosan festő épület napfényes, korszerű tantermekkel és más rendeltetésű kisebb helyiséggel rendelkezik, a törvényi előírásoknak megfelelően. Ezek között találunk hálótermet, konyhát, ebédlőt, orvosi ellátót és elfekvőt, illetve adminisztratív termeket és fürdőszobákat. A következő tanévtől a létesítmény hatvan gyereket fog foglalkoztatni, azaz két húszfős napközis és egy húszfős bölcsődés csoportot. Amint azt a helyi református egyházközség lelkipásztora, Rákosi Jenő elmondta, a telek és az épület az egyház tulajdonában vannak, a tanintézmény fenntartásáért a Petőfi Sándor Elméleti Líceum felel majd.

A műszaki átadás-átvétel során jelen volt az építést kivitelező fővállalkozó, az építtető református egyház, a helyi önkormányzat vezetése és városrendezési osztályának munkatársa, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatója és különböző szakhatóságok képviselői. Miután a szakemberek a műszaki tervek mentén ellenőrizték a tűzvédelmi és biztonsági megfigyelő rendszereket, illetve a villany- és vízhálózat működését, az építés végrehajtója írásba adta, hogy a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint az építési munkákat befejezte, azok műszaki helyességének a kivitelezési tervek szerint eleget tett, így használatba bocsájtja az épületet.

Az átadáson jelen levő Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő véleménye szerint a magyar kormány óvodaépítő és felújító programja, és az, hogy egy újabb épület készült el, nagy jelentőséggel bír. Az átadott épületek a nagyvárosi napközikkel vetekedő minősége mellett a politikus hangsúlyozta: a program azt bizonyítja, hogy a Magyarország Alaptörvényében foglalt kisebbségi passzusok nem csak szavak, de ilyen tettekben megnyilvánuló elkötelezettség is.

Ahogy azt Béres Csaba városvezető már az alapkőletételkor kiemelte, ez a mérföldkő a már 2008-ban, az első polgármesteri megbízása elején elkezdett oktatási-nevelési infrastruktúra megújításának egyik fontos pontja. A református templom szomszédságában épített oktatási egység lesz a város első magyar nyelvű bölcsődéje és napközije, amely hivatalos, ünnepélyes átadása a járványügyi helyzet miatt még várat magára, de az biztos, hogy a 2020–2021-es tanévben már tárt kapukkal várja a gyerekeket.


Írta: Bíró Orsolya