Az 1990/118. számú törvény, valamint az azt módosító 2020/232. számú jogszabály értelmében az 1945. március 6. után politikai indokok miatt üldözött, bezárt, deportált személyek gyermekei is pénzbeli, havonta folyósítandó kárpótlást kaphatnak a román államtól.

Az igényléshez szükséges iratok:
– típuskérvény (igényelhető a székelyhídi polgármesteri hivatal szociális osztályán);
– személyazonossági igazolvány;
– saját felelősségre kiállított nyilatkozat;
– születési anyakönyvi kivonat;
– házassági anyakönyvi kivonat (a nevét megváltoztató hölgyek esetében);
– bizonyító okiratok – azon kérelmezők esetében, akik politikai üldözöttek voltak (a rendelet alkalmazására létrejött bizottság határozata – amely az 1990/118. számú törvény alapján megállapítja a kérelmező politikai üldözésének minőségét; kártalanítási utalvány stb.).
A kérelmező szülője politikai üldözésének igazolásához szükséges dokumentumok:
– halotti anyakönyvi kivonat;
– az 1990/118. törvény alkalmazására létrejött bizottság határozata, amely kimondja a kérelmező szülőjének politikai üldözését (adott esetben);
– olyan dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a kérelmező szülője/szülei a politikai üldözés egy vagy több helyzetében voltak, az 1990/118. számú törvény 1. fejezetének (1) és (2) bekezdése alapján: bírósági ítélet, szabadságlevél, katonakönyv, internálási határozat, munkakönyv, igazolások, kényszerköltöztetési vagy kötelező lakóhely kijelölési dokumentumok stb.

A dossziék összeállításában a székelyhídi polgármesteri hivatal szociális osztályán Kovács Cristina segédkezik önöknek. Keressék bizalommal hétköznapokon, munkaidőben.


Írta: Székelyhíd városvezetése