Elérte a százat azon személyek száma október harmadik hetében, akik hadi- és politikai foglyok gyermekeként kárpótlást igényeltek a székelyhídi polgármesteri hivatal szociális osztályán.

Az 1990/118. számú törvény, valamint az azt módosító 2020/232. számú jogszabály értelmében az 1945. március 6. és 1989. december 22. között politikai indokok miatt üldözött, bezárt, deportált személyek gyermekei is pénzbeli, havonta folyósítandó kárpótlást kaphatnak a román államtól.

A pénzösszeg, a szülő fogságban töltött évei alapján van kiszámolva a törvény szerint. 700 lej juttatásra jogosultak, akik a fogság előtt születtek, 350 lejre, akik fogság után születtek, illetve 500 lej kárpótlásra számíthatnak, akiknek szüleje pedig a fogság ideje alatt hunyt el. Továbbá a városháza könyvelőségén adókedvezmény is igényelhető ezen személyek számára, ami vonatkozik egy házra és egy autóra.

A kérések elbírálásának ideje minimum két hónap, az igénylők visszamenőleg is megkapják az adott összeget. Jelenleg már kevesebb a jelentkező, főleg azok vannak, akiknek valamilyen probléma adódott a szükséges iratokkal kapcsolatban, de természetesen továbbra is lehet igényelni a kárpótlást. A dossziék összeállításában a székelyhídi polgármesteri hivatal szociális osztályán Kovács Cristina nyújt segítséget mindenkinek. Elmondása szerint Bihar megye minden szegletéből keresték már fel, nem csak falvakból, hanem városokból is, illetve olyan személyek is, akik régen itt laktak, de már Magyarországon élnek.


Írta: Szyártó József László