Kiemelt projekt a többfunkciós csokalyi kulturális központ felépítése

Számottevő beruházások kezdődnek Szé­kely­hídon a Fejlesztési, Köz­igaz­gatási és Közmun­kála­tokért Felelős Mi­nisztéri­um jó­voltából. Cseke Attila tárcavezető elmondta, hogy „a szülőföldön való boldogulás prioritás az RMDSZ számára, olyan településeket építünk, ahol jó élni. A minőségi oktatást támogatjuk, korszerű, jól felszerelt iskolákban, ezért tartjuk fontosnak Székelyhíd iskolájának felújítását.”

A tervek között szerepel a jelenlegi városi kis iskola felújítása, mely az elemiseknek biztosít helyet. A felújítás az épület külső részét fogja rehabilitálni (tetőcsere, ablakok, külső tatarozás). Mindez által energiahatékonyabbá teszik az épületet, illetve természetesen korszerűsítik majd az iskolai felszereléseket is.

További fejlesztés Székelyhídon az utak aszfaltozása lesz. A városunkhoz tartozó településeken, Ér­kö­böl­kúton, Ér­olasziban és Csokalyon is felújítják majd az utakat és a járdákat.

Egy másik beruházási terv a csokalyi kulturális központ építése lesz, mely szerepét tekintve több funkciót is betöltene. Többek között teret biztosítana a különböző kulturális rendezvények befogadására, és ha az adott esemény megkövetelné az ételek felszolgálását, akkor helyben biztosítható lenne azok elkészítése és tálalása. Annak érdekében, hogy sokoldalú szerepét betöltse az épület, természetesen minden szükséges eszközzel fel lesz majd szerelve.


Írta: Szyártó József László