Több mint húsz székelyhídi kisiskolás ismerkedett meg a legóval, mint tanulási eszközzel a LEGOkoska elnevezésű program keretében. A régiókban páratlan tábort a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban szervezték meg szeptember első hetében.

A legóval való tanítás csak egy azon kezdeményezések közül, amelyek iskoláink folyamatos fejlődését hivatottak biztosítani korszerű oktatási eszközökkel – tudtuk meg a rendezvényt szorgalmazó Béres Csaba polgármestertől. A tábor szakmai vezetője, Oláh Katalin-Melinda helyi tanítónő az egész tanévben figyelni fog a legómódszer alkalmazására az oktatásban.

A program során a részt vevő 6–8 éves diákokat a felsőbb osztályosok segítették. Első lépésként a legómatek és az okostábla-alkalmazás megismerése volt a cél, ugyanakkor kialakultak az érdekes nevű csapatok is (Csapikapik, Legóbajnokok, Legóbarátok, Legócsapat, Legórobotok, Legóvarázs).

A gyerekek ezután az összeadással, bontással foglalkoztak az általuk készített színes táblákon a fehér és zöld legótyúkokkal, később mesebeli legóállatokat hoztak létre. Másnap a kisdiákok szöveges feladatokat oldottak meg a legókockákkal és okostáblával. Megtudták, mit jelent az „ugyanannyi”, „kétszer annyi” és az „összesen”, majd játékos alakzatokat formáltak a megépített legószívek köré. Végül kisfilmet is néztek a gyerekek a legó történetéről.

A szerdai napon a mennyiségek összehasonlítása, térbeli kiterjedése (hosszúság, szélesség) volt a középpontban, a tanulók legóhernyók és legóvonatok segítségével számoltak. A fénypontot viszont az a csintalan robotméhecske jelentette, amivel az Edelényről jött Kati néni (Kossuth Szabolcsné) varázsolta el a gyerekeket. A Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében érkező pedagógus megmutatta a kicsiknek, miképpen lehet „utasítgatni” a méhecskerobotot, hogy az jobbra, balra, előre vagy hátra mozogjon a változatos pályákon.

A tábor végnapjaiban sem hiányoztak az ilyen játékosan tanító interaktív élmények, amelyekkel javul a gyerekek matematikai megértő képessége, közös tevékenységekben való készségeik és kreativitásuk. És ne feledjük: a legóval az egész tanévben gyakorolhatnak!


Írta: Antal Noémi