Székelyhíd református közössége gyülekezeti házat avatott és emléktáblát állíttatott Tofeus Dobos Mihály, székelyhídi születésű református püspök emlékére október 12-én. A két évvel ezelőttig parókiaként szolgáló épület felújító munkálatai idén fejeződtek be, hivatalos átadását vasárnap 11 órától egy keresztelő és egy ünnepi istentisztelet előzte meg.  Rákosi Jenő esperes prédikációja ez alkalommal is szép gondolatokkal és örömöt keltő érzésekkel töltötte el az egybegyűltek népes sorait. A választott ige ezúttal Pál apostoltól szólt (Thesszalonikabeliekhez, 5,18): ,,Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok’’.

A tiszteletes szavai büszkeséggel töltötték el a híveket, hiszen önmagukat látták megvalósulni az egyre szebbé váló épületben. ,,Az az ember, aki megtapasztalta Isten jóságát, maga is hasonlóan akar cselekedni. Segítettél egy elkezdett munkát befejezni, ezért hálát adunk ma és kérjük áldásodat… Ma azért vagyunk hálásak, mert megtapasztaltuk Isten kegyelmét, mert sok-sok áldás jutott nekünk az úton és mert erőfeszítésünk nem volt hiábavaló. Tudtunk növekedni, előbbre jutni…. A hálás ember a templomba megy.’’

Az esperes kifejezte személyes háláját, kiemelve, hogy ,a felsorolás végtelen’’, hiszen (annyi) mindenért hálásnak kell lennünk, és ha ezt tudatosítjuk magunkban és ki tudjuk fejezni, őszinte öröm és boldogság tölt el bennünket. Hálásnak lenni, mert: ,,jó az Úr, a családért, a távoli szerettekért, a barátokért, a presbitériumért, a gyülekezet minden tagjáért, azokért, akik már nem élnek, mert Isten munkatársa lehetek, a testi és lelki táplálékért, a külföldi testvérekért, a szeretetért, az életért, az evilágiért és a a halál utániért egyaránt’’. Szavai után nem  nehéz magunknak is megfelelni a kérdésre: ,,Ti miért vagytok hálásak?”

Az ünnepi istentiszteleten Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere, aki sajnos nem lehetett jelen az eseményen, személyes örömét és jókívánságait továbbította a gyülekezetnek Rákosi Jenő tolmácsolásában. A polgármester gratulált a székelyhídi református egyházközösségnek, amely összetartásáról tett bizonyságot, hiszen önerőből, külső támogatás nélkül sikerült megvalósítaniuk a gyülekezeti ház létrejöttének álmát. Az épület teljes mértékben gyülekezeti célokat fog szolgálni, gyülekezeti események színhelye lesz – ifjúsági istentiszteletek, idősek vasárnapja kerülnek majd fel többek között az itt megtartandó rendezvények listájára; vasárnaponként az istentisztelet idejére gyermekmegőrzőt biztosítanak a családoknak, azt követően pedig mindenkit szeretettel várnak majd egy teára vagy néhány finom falatra, az egymás társaságában eltöltött idő szükségességének jegyében.

A székelyhídi Hallelujah Református Egyházi Énekkar előadását az egyházközség gondnokának, Mészáros Jánosnak a köszönőbeszéde követte.  A református püspök, Tofeus Dobos Mihály (1624-1684) tiszteletére állíttatott emléktábla leleplezése után minden jelenlévőt  meghívtak egy közös ebédre, megelőlegezve a mostantól rendszeressé váló szeretetvendégséget.

 


Írta: Szamos Mariann