A városban tartott lakossági fórumok után falugyűléseket szerveztek február 25. és március 3. között. Első nap Hegyközszentmiklóson a kultúrotthonban, másnap a nagykágyai kultúrotthonban, harmadik nap Csokalyon a községházán volt falugyűlés. A hétvégi szünet után, hétfőn Érolasziban a községházán, kedden pedig Érköbölkúton a kultúrotthonban találkozott a városvezetés a helyi lakosokkal. Az öt falugyűlésre összesen 129 lakos jött el.

Az egybegyűlteket valamennyi helyszínen Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere köszöntötte, megemlítve, hogy milyen fontosak az ilyen találkozók, ahol mindenki el mondhatja a véleményét, és meg lehet beszélni a problémákat. Ezek után ismertette azokat az idei évre tervezett fejlesztéseket, amelyek a falvak lakosait előnyösen érintik. Ezek közül a legfontosabbak, hogy április elején megnyílik a székelyhídi kórház. Ebben a biztosítással rendelkezők számára ingyenes bel-, szív- és gyermekgyógyászati szakrendelés lesz.

Mindenki számára fontos a jó ivóvíz, de a szennyvíz elvezetése is. Ezért idén befejezik a már megkezdett hálózatok kiépítését. Ahol eddig nem kezdték el, ott uniós pályázatból igyekeznek megoldani ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítését. Hasonlóan fontos az utak javításának és modernizálásának folytatása, de van, ahol előtte még el kell készíteni a hatástanulmányt is. Természetesen folytatódik a járdakészítési program is. Ahol szükséges, ott gyalogoshidak készítését is tervezik.

Jó hír, hogy új munkahelyeket biztosít a Székelyhídon épülő biomassza-erőmű, egy most induló cipőgyár és a csokalyi fóliakert (a falu határában épülő melegház). A hosszabb távú tervek között szerepel egy új, 45 tantermes iskola, egy hozzá tartozó étkezde és uszoda felépítése a városban, mert jelenleg sok kisebb és sokszor kevésbé komfortos épületben zajlik az oktatás. Az új épület az összes település tanulói számára jobb körülményeket fog biztosítani.

Több településen folyamatban van és idén befejeződik a meglévő kultúrházak felújítása. Ahol pedig szükséges, ott új kultúrházat építenek. Szinte minden faluban új szociális központ készül, illetve van, ahol már el is készült. Természetesen szempont a sportolási lehetőségek fejlesztése! Hegyközszentmiklóson már használatban van az új futballpálya, Kágyán pedig új labdarúgó-, kézilabda- és teniszpálya építését tervezi a polgármester.

A tervezett beruházások felsorolása után Béres Csaba arra biztatta a jelenlévőket, hogy vegyék át a szót és mondják el problémáikat, véleményüket. Hamar kiderült, hogy a különböző települések lakosainak hasonlóak a problémáik, észrevételeik. Közös észrevétel volt, hogy a közmunkások helyben dolgozzák le a munkaóráikat. Ezzel a polgármester egyetértett és megígérte, hogy újraszervezik a szociális munkát, új szociális munkaterv készül, amibe belefoglalják a falvakban található munkalehetőségeket is.

A lakosok jelezték, hogy néhány településen az utcai világításból kiégett több körte. A falugyűlések után volt egy általános ellenőrzés, aminek nyomán már kicseréték a hibás égőket és lámpatesteket. A földproblémákkal kapcsolatban elhangzott, hogy aki nem kapta vissza a földjét, annak törvény szerint a legközelebbi település megmaradt földjéből kell kimérni.

Hegyközszentmiklóson a legtöbb kérdés a közbirtokossággal kapcsolatban merült fel. A polgármester kérte, hogy a közbirtokossággal kapcsolatban szervezzenek külön gyűlést, aminek csak ez legyen a témája. Azt viszont elmondta, hogy a régi bikaistálló jelenleg az állam tulajdona, de a rajta lévő épület nem. Telekkönyvezés folytatódik, az épületből lehetne közbirtokossági iroda. Felmerült, hogy a pincesori út javításakor legyenek ott a pincetulajdonosok is. A szentmiklósiak kérték, hogy a háziorvos legalább heti két alkalommal járjon ki. A válaszból kiderült, törvényes kötelessége, hogy kijárjon, hivatalos levelet fog kapni ez ügyben.

Nagykágyán javasolták, hogy a régi iskolaépületet jó lenne úgy bérbe adni, hogy munkahelyeket hozzon. Béres Csaba elmondta, hogy az épületet rendbe kell tenni, de iskolának nem használható, mert nem megfelelő a beosztása. Lehetséges, hogy egy alapítvány bérbe veszi, a Pongrácz-legelővel együtt. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy megoldható-e, hogy a víz- és szennyvízcsövek fektetésekor ne törjék fel az aszfaltot? A polgármester azt válaszolta, hogy igen, a csövek a kimélyített árokban lesznek lefektetve.

Csokalyon hasonló kérdések merültek fel, mint az előző falugyűléseken. A téma a vízhálózat, kútfúrás, kultúrház, közbirtokosság, legelők és a szemetelés volt.

Érolasziban a helyi lakosok felajánlották, hogy szívesen dolgoznának önkéntes munkában a kultúrház építésénél. Felvetették, hogy el kellene adni a magtárépületet. Béres Csaba válaszából kiderült, hogy meghirdették, de nem volt rá jelentkező.

A lakosok kérték az új vízvezeték mielőbbi beindítását. A polgármester elmondta, hogy nyomáspróba után lehet használni, de előtte a kivitelező cégnek pótolni kell néhány kisebb hiányosságot. Az átvágott aszfaltot pedig a kivitelező cégnek kell kijavítania. Komoly problémaként emlegették, hogy a szőlők lejtős oldalán omlásveszély van. Béres Csaba ígéretet tett, hogy sürgősen utána fog nézni a történteknek.

Az utolsó az érköbölkúti falugyűlés volt, mely három és fél órás rekordhosszúságával tűnt ki a sorból. A lakosok elmondták, hogy a kultúrház felújítását, bővítését a köbölkútiak szeretnék saját erőből, az önkormányzat anyagi támogatásával megoldani. (Később márciusban a helyiek a terveket és a költségvetést áttanulmányozva mondták el saját elképzeléseiket egy egyeztető fórumon.)

Az érköbölkútiak véleménye szerint az aszfaltozás és a csatornázás kérdése nincs összefésülve. A vízelvezető árkok ásása körül parázs vita alakult ki. Megegyezés született, hogy aki mezőgazdasági gépjárművét az utcán hagyja, azt figyelmeztetni fogják, hogy a tárolást a saját udvarán oldja meg.

A közvilágítást jónak ítélték Köbölkúton, de kérték a folyamatos ellenőrzést. A közbiztonságra panaszkodtak, az alakulandó polgárőrség ötletét támogatták, az ingyenes lomtalanítás ötletét üdvözölték.

Valamennyi falugyűlésen a polgármester úr és munkatársai feladatlistát készítettek. A feladatok megoldása már folyamatban van, illetve több problémát már megoldottak.

 

Tiponuţ Tibor