A magyar kulturális örökségekkel foglalkoznak az európai önkéntesek Székelyhídon

Az Ér Hangja Médiacsoport tavaly elnyerte az Európai Önkéntes Szolgálati Program (ESC) pályázatát az európai kulturális sokszínűséget támogató önkéntesek elnevezésű projektjével. Ennek a kezdeményezésnek a célja a régió kulturális örökségének megőrzése és előmozdítása, valamint az európai értékek beépítése a médiacsoport meghatározó sajtónyilvánosságának segítségével.

Mint közismert, Székelyhídon a magyar többség mellett román és roma lakosok élnek. Tekintettel arra, hogy léteznek előre megfogalmazott sztereotípiák a közösségek tagjai között, jelentős fontosságú legalább négy kulcsfontosságú európai érték hangsúlyozása: az emberi méltóság és a magánélet tiszteletben tartása; a gondolat-, a vallás-, a gyülekezési és a szólásszabadság; valamennyi polgár törvény előtti jogegyenlősége; és bármely alapon történő diszkriminációmentesség joga. Ezeket a célokat a szervezet interkulturális események, írott sajtóanyagok és saját készítésű dokumentumfilmek révén éri el, a megértés, a nyitottság, az együttműködés, a tolerancia és a tisztelet jegyében.

Az Ér Hangja Médiacsoport is törekszik arra – a 2018-ban a kulturális sokféleséget ünneplő Európai Unióban –, hogy a kulturális örökség erősödjön minden megnyilvánulásában, mivel lehetősége van alakítani az emberek közösségi identitását és mindennapi életét. Minden közösségnek fel kell ismernie, elengedhetetlen a múlt értékeinek megőrzése, hogy azokat a jövőben átadhassuk a jövő nemzedékeinek. Az európai örökségről szóló 2018-as konferencia során az Európai Bizottság kulturális és kreativitási igazgatója, Michael Magnier rámutatott, hogy „a kultúra kétségtelenül az a cement, ami Európát összeköti”. Eljött az ideje, hogy az európai országok elkezdjék felismerni a közöttük számos területen létező hasonlóságokat.

Pörögjön a labda: képek a spanyol kultúrából

Az első önkéntesünk megérkezése óta a médiacsoport spanyol kultúra bemutatásával próbálta bevezetni az interkulturalizmust a székelyhídi közösségbe. Minden hónapban a három önkéntesünk interaktív és serkentő eseményeket szervezett annak érdekében, hogy népszerűsítse a fentebb említett értékeket. Eddig flamencoest (hagyományos tánc), karácsony (egy tipikus ünnepi szezon átélése), a spanyol kultúra és nyelv alapjai, illetve a spanyol ízlés (kóstoló a legnevesebb ételekből és filmnézés) témakörökben tartottak rendezvényeket. Úgy tűnik, a kezdeményezés széles körű érdeklődésnek örvend a városban. A résztvevők láthatóan kíváncsisággal és tanulási hajlandósággal közelítik meg ezeket a tevékenységeket, hogy ezáltal többet tudjanak meg külföldi önkénteseinkről és kultúrájukról. Minden hónapban új kulturális rendezvények lesznek kihirdetve a szervezet közösségi médiája, szórólapjai és a hagyományos szóbeszéd által, hogy minél szélesebb közönséget tudjunk elérni.

A tettek emberei

Ezenkívül a három önkéntes az elmúlt néhány hónapban egyedi feladatokat végzett el a kitűzött cél érdekében. Jon Baldwin Quintanilla – aki tavaly novemberben kezdett tevékenykedni a projektben – a fényképezés, a filmkészítés iránti szenvedélye miatt alapos kutatást végez a romániai magyar identitást érintő kisfilmekhez. Ez olyan témákat érint, mint a nemzeti identitás, az interetnikus és a közösségen belüli konfliktus. Habár még nem határozta meg az elvárásait, megpróbálja felfedezni, melyek a polgárok gondolatai ezekben a kérdésekben, hogy bemutathassa a város valós képét.

Néhány hónappal később jómagam érkeztem meg Székelyhídra és kreatív írói képességemmel átfogó cikkeket készítek, amelyek havi rendszerességgel jelennek meg e hasábokon. Arra törekszek, hogy bátorítsam a polgárok részvételét kulturális örökségük újrafelfedezésében, a meg nem szólalók melletti kiállásban segítek, az interkulturális értékek előmozdításában és a három együtt élő etnikumra (és más európai népekre) egyaránt vonatkozó elkerülhetetlen hasonlóságok felismerésében.

Januárban a harmadik szenvedélyes és szellemes önkéntesünk, Alba Requejo Hernández jött a városba azzal a céllal, hogy a magyar kulturális örökség megőrzéséhez és fejlődéséhez hozzájáruló eseményeket szervezzen. Főleg a fiatalabb generációkat célozza meg, arra törekszik, hogy szórakoztató környezetben ösztönözze a gyermekeket és a tizenéveseket történelmük és hagyományaik megismerésében, amely egyben lehetővé teszi számukra ismereteik és kreativitásuk bővítését is.

El kell ismernünk, hogy az önkéntesség kettős élmény, hiszen a szolidaritási projekt során nemcsak a résztvevők próbálnak pozitív hatást gyakorolni a település életére, hanem a lakosok rendkívül értékes tanulságokat és élettapasztalatokat adnak át nekünk. Ezért az Ér Hangja Médiacsoport (külföldi) önkéntesei nevében köszönjük, hogy velünk együtt vállvetve dolgoztak, és hogy nyitott karokkal fogadtak minket a közösségükbe!


Írta: Andrea Sofía, Sánchez Almeida