Jobb jegyekre számítottak az idei képességvizsgára beiratkozott érmelléki nyolcadikos diákok (71 székelyhídi és 12 pedig nagykágyai tanuló) tanulmányi eredményeik alapján a tényleges, június 22-én közzétett, illetve (fellebbezések után) 27-én közölt végleges eredményeknél. A román nyelv és irodalom tétel a szaktanárok szerint nehéz volt, főként a magyar anyanyelvű diákok számára, így magyarázható, hogy a városunkban vizsgázóknak sajnos csak 17%-a kapott átmenő jegyet e próbán. A matematika feladatsor is fejtörést okozott a tanulóknak (31% írta meg legalább az ötöst), viszont magyar nyelv és irodalomból jól teljesítettek a nyolcadikosok (95%-os az átmenő jegyek aránya).

A nyolcadikosaink körében az év elején készített felmérés alapján 20 diák tervezte, hogy Székelyhídon marad, 12 Magyarországon szeretne tovább tanulni, 11 technológiai líceumba, 16 szakiskolába folytatná tanulmányait, amennyiben sikeres lesz a vizsgaeredménye.

A középiskolába jelentkezők különben július 2–6. között töltik ki a jelentkezési kérvényeiket; a diákok ekkor jelölik meg, hogy melyik líceumba jelentkeznek. Pontos adatokat, arra vonatkozóan, hogy hányan iratkoztak és jutottak be Székelyhídra és a többi iskolába, a július 10-i első számítógépes elosztást követően lehet majd megtudni. Mint ismeretes, a képességvizsgán elért eredmény 80%-os arányban számít bele a középiskolai felvételi jegybe, míg a maradék 20%-ot az V–VIII-os tanévek tanulmányi átlaga teszi ki.

Azok a tanulók, akik első körben felvételt nyertek a megjelölt hely(ek)re, július 13–20. kell leadják a beiratkozási iratcsomójukat az adott középiskolánál. A dossziénak tartalmaznia kell a beiratkozási kérvényt, a személyazonossági igazolvány és keresztlevél másolatát, a(z V–VIII. osztályos) törzskönyvi kivonat eredetijét és az orvosi igazolást.

Azok a diákok, akiket különböző okok miatt nem osztottak el, július 24–27. között újabb jelentkezési lapot töltenek ki és a második számítógépes elosztáson vesznek részt, ami augusztus 3-án lesz.


Írta: Vigh Viktória-Enikő