Új rovattal jelentkezünk az Ér hangja hasábjain, minden hónapban összefoglaljuk majd a helyi tanácsülések határozatait.

Az áprilisi tanácsülésen a következő napirendi pontokat tárgyalták: a város költségvetése, a beteggondozók számának elfogadása, az érolaszi magtár értékelésének elfogadása, a magtár leltárba vétele és telekkönyvezése, egy-egy terület áthelyezése az állam tulajdonából a város tulajdonába és ezek koncessziós szerződéseinek engedélyezése.
Mivel úgy gondoljuk, hogy az olvasókat főleg a város költségvetése, ezen belül is a fejlesztésre szánható összeg érdekli, ezért ezt bővebben ki szeretnénk fejteni.
A 2013-as évi költségvetésből a következő tételekre különített el pénzt a városi tanács: terület vásárlásra 25 ezer lejt, parkosításra százezer lejt, az érköbölkúti kultúrotthon javítására 65 ezer lejt, a nagykágyai kultúrotthon rehabilitálására és a csokalyi kultúrotthon felújítására hetven-hetvenezer lejt, az érolaszi kultúrotthon modernizálására 23 ezer lejt, a nappali központok elektromos hálózatának kiépítésére 14 ezer lejt, elektromos hálózat fejlesztésre 150 ezer lejt, az általános városrendezési terv elkészítésére (plan urbanistic general) harmincezer lejt, kanalizálásra és szennyvíztisztító telep befejezésére húszezer lejt, valamint kétszázezer lejt az ívóvíz- és szennyvízhálózat további költségeire.
Ér hangja