Június 27-én avatták fel Érköbölkút orvosi rendelőjét, s egyúttal sor került Roşca Katalin háziorvos beiktatására is. Az erre irányuló kezdeményezések tavaly kezdődtek, amikor is a megyei tanács segítségével elkezdődött az egykori téesz mérnöklakás felújítása. Ebben az épületben rendezték be a most átadott rendelőt, s ekkorra sikerült egy háziorvost is alkalmazni a faluba. A hivatalos engedélyeket és a szerződést az egészségbiztosító pénztárral mostanra sikerült megszerezni. Az átadáson jelen volt az egészségbiztosító pénztár elnöke Varga György, továbbá Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere és Csuka József alpolgármester.

Gődér Attila helyi tanácsos beszédével kezdődött az ünnepélyes megnyitó, aki mérföldkőnek nevezte az örömteli eseményt, hiszen mint mondta, a köbölkúti orvosi ellátás igen sok kívánnivalót hagyott eddig maga után. Beszéde végeztével köszöntötte a fiatal doktornőt, aki köszönetet mondott mind Gődér Attilának, mind pedig a polgármesteri hivatalnak a neki nyújtott segítségért, valamint a falubelieknek azért, hogy ilyen sok kedvességgel fogadták. A doktornő szavai után Székelyhíd polgármestere köszöntötte a jelenlevőket, s beszédében elmondta, hogy nem csak Köbölkúton, de a többi Székelyhídhoz tartozó faluban is folyik az orvosi ellátás átszervezése. Varga György jókívánságait közvetítette a doktornő és faluközösség felé is, majd átadta a szót Czondi István református lelkésznek, aki megáldotta az új létesítményt.

Utolsóként Kaszoni Elek helyi vállalkozó köszöntötte az egész közösség nevében falujuk új lakóját, aki örömét fejezte ki, hogy végre ők is rendelkeznek orvosi rendelővel, és biztosította a doktornőt mindennemű további segítségnyújtásukról.

 

Pap Enikő