Hamarosan befejezik a Fancsika medrének kitakarítását

Az elmúlt néhány évben a belvíz nagyon sok kárt okozott Érbogyoszló község területén. A nagy esőzések után ugyanis a Fancsika patak kilépett medréből, elárasztotta a környékbeli földeket.

Az Érbogyoszló községet átszelő Fancsika patak – amely a szalacsi tótól egészen az apátkeresztúri tóig folyik át a község közigazgatási területén– nem bírta el a hirtelen lezúduló esővízmennyiséget. Ennek következtében a patak kilépett medréből és elárasztotta a tulajdonosok kertjeit, földterületeit, amelyek az érintett övezetben találhatóak. Az okozott károk becsült értéke jelentős. Mindamellett, hogy bel- és kültelkek kerültek víz alá, néhány alacsonyan fekvő területen lévő házba is befolyt a víz. Az érbogyoszlói helyhatóságalkalmazottai folyamatosan szivattyúzták a vizet az érintett házakból, de ennek ellenére sem tudták felvenni a harcot a nagy mennyiségű vízzel szemben.

Nem veszhet kárba a munka

A tűrhetetlen állapotok nyomán az érintett emberekben mérhetetlen szomorúság és kétségbeesés alakult ki tönkrement terméseik miatt. Kócza István, Érbogyoszló polgármestere lépéseket tett a probléma megoldása érdekében. Nem hagyta, hogy sok ember éves munkája kárba vesszen. Aki mezőgazdasági vagy kertészeti tevékenységből él, az tudja, hogy milyen kemény munkát kell végeznie addig, amíg eljön az aratás vagy a betakarítás időszaka. A természeti csapások miatt nem veszhet kárba évről-évre ez a sok verejtékkel járó alázatos munka.

Együttműködési szerződés

Tavaly ősz elején a helyhatóság együttműködési szerződést kötött a megyei vízügyi igazgatósággal. Az ebben foglaltak nyomán kitakarítják  a 7,1 kilométer hosszúságú patak medrét.  Az együttműködés arról szól, hogy a vízügyi igazgatóság kotrógépet biztosít a kezelővel együtt a munka elvégzésének teljes időszakára, míg az önkormányzatnak a szükséges üzemanyagot kellett állnia erre az időszakra.

Hamarosan befejeződnek a munkálatok

A hamarosan befejeződő, jelenleg is tartó munka tavaly novemberbenvette kezdetét. A mostani állás szerint öt kilométer hosszan már kitakarították a medret. A sok hordalék eltávolítása és a meder kiszélesítése révén nagyon sokat apadt a víz szintje az említett területeken, már a munkálatok közvetlen megkezdése után is. Most már könnyedén folyik le a patak, és egy esetleges árvíz esetén sem kell nagyobb problémától tartani, miután elvégzik a teljes meder kitakarítását.

Sikerült elhárítani a veszélyt, így a község lakosai fellélegezhetnek, hogy a földjük és a házuk jó ideig biztosan nem fog a víz alá kerülni napokra vagy hetekre a kis patakocska miatt.


Írta: Ér hangja