Rendkívüli tanácsülést tartottak december 10-én Székelyhíd képviselői a városi múzeumban. Minden téma a költségvetést érintette. Bocor Andrea, a polgármesteri hivatal főkönyvelője mutatta be az első napirendi pontot, a költségvetés elfogadását. Mivel a pénzösszegek célirányosak, ezért nem volt min vitatkozni a képviselőknek. Nagy többségben elfogadták a beszámolót, aminek értelmében 279 700 lej jutott a nagykágyai, a székelyhídi és a szentmiklósi iskolák fizetéskiegészítésére. A Bihar Megyei Tanácstól százezer lej érkezett a piac felújítására és majd minden parókia is anyagi támogatásban részesül. ågy tízezer lejt kap az ortodox, húszezret a katolikus egyház. A köbölkúti parókia szintén húszezret kap, a csokalyi tízezerrel lesz gazdagabb, míg a székelyhídi református parókia ötezer lejjel gazdálkdhat. 65 ezer lej jutott a díszkivilágításra és a közvilágítás karbantartására, míg tízezer lej maradt útjavításokra.

A második napirendi pontot szintén a főkönyvelő ismertette. Nagy sikernek nevezi, hogy sikerült a nagykágyai iskola finanszírozási szerződését meghoszszabbítani 2016. június 30-áig. Ez már csak azért is pozitívum, mert így azokat a munkálatokat, melyeket a téli időjárás nem igazán enged elvégezni, nem erőltetik és így nem is végzik el felületesen.
Végül Cristina Duţă szociáldemokrata (PSD) városi tanácsos hívta fel a tanács figyelmét arra, hogy mihamarabb kezdjenek el foglalkozni urbanisztikai kérdésekkel, hisz előreláthatólag városunk hat új gyalogátkelőhellyel fog gazdagodni. Ezeknek természetesen anyagi költsége is lesz, hisz van, amelyikhez lépcsőt vagy járdát kell építeni majd, és a régieknek is mihamarabb meg kell oldani a kivilágítását.


Írta: Juhász György