Járulékrendezvényekkel törekednek az olvasás népszerűsítésére

A székelyhídi városi könyvtár 1952 óta rendelkezik leltári könyvjegyzékkel, és az azóta eltelt évtizedek alatt könyvállománya soha nem csökkent 30 ezer kötet alá. Az Érmellék rangos intézményét, amely az egykori színház épületében működik, 27 éve vezeti Kerekes Terézia, akit a könyvtár állományának folyamatos alakulásáról kérdeztük.

Kerekes Terézia (portrénkon) több mint negyedszázaddal ezelőtt olyan örökséget kapott kézhez az előző könyvtárosoktól, amelyre méltán büszkének lehetett lenni. „Véber Ignácz, aki hosszabb ideig, nagyjából tíz évig volt könyvtáros, és német szakos tanárként engem is tanított – tehát volt szerencsém ismerni őt –, nagy szeretettel és odaadással viseltetett a könyvtár iránt, és a mostani rendszert is ő alakította ki. Sokak nevét említhetném, de az elődök közül őt tartanám a leginkább említésre méltónak. A könyvtár nem működött folyamatosan, a rendszerváltás előtt például csak heti néhány órában volt nyitva, és ez már Véber bácsi idejében is így volt, hisz ő is tanított és csak délutánonként, heti két-három nap nyitott ki. Csak 1990-ben, amikor én idekerültem, volt meghirdetve a teljes állású könyvtárosi tisztség” – mondta a jelenlegi intézményvezető.

Fejlődő könyvállomány

A könyvtár, amely létrejötte óta, mindig az adott körülmények között, de mégis töretlenül működött. Állománya mondhatni igencsak szegényes volt abban az évben, amikor Kerekes Terézia átvette, több szakaszban zajló könyvselejtezéseken esett át (például a szocializmus politikai irodalma és egyéb írásműfajai lekerültek a listáról). Jelenleg is, évről évre egyre változik, cserélődik a létszám. „Folyamatosan megújulóban vagyunk, a tartalmilag elavult köteteket kiselejtezzük, hiszen ma már nem őrizgethetünk mindenfélét dokumentációs céllal, hanem élő könyvtárat alakítunk ki” – mesélt a könyvtáros az olvasókkal való kapcsolattartáson túl a mindennapok háttérmunkájának feladatairól.

A könyvelhagyó nappal az olvasást népszerűsítik

A folyamatos gyarapodást (tavaly például 864 új kötettel gazdagodott a bibliotéka) az önkormányzati támogatás és a könyvadományok mellett 2011 óta a magyarországi Márai-program is segíti azzal, hogy immár hatodik éve juttat el több száz értékesebbnél értékesebb magyar nyelvű könyvet azon Bihar megyei könyvtárak számára, amelyek abban a kiváltságban részesültek, hogy részt vehetnek benne: Nagyvárad (Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár), Nagyszalonta (Teodor Nes Városi Könyvtár) és Székelyhíd (városi könyvtár). A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) programjainak jóvoltából így rendkívül hasznos szakkönyvek kerültek be az állományba, amelyekről a könyvtárosnő lelkesen és ösztönző elégedettséggel beszél: mindenekelőtt a pedagógia, illetve a természettudományok, a pszichológia, a történelem és az irodalomtörténet területeit említve meg, de szintén jó dolog, hogy például népszerű hangoskönyvekhez is hozzá lehet itt jutni, és természetesen nagyon sok szépirodalmi alkotás és csodás gyerekkönyvek is megtalálhatóak.

Évente könyvkiállítást szerveznek a Márai-program anyagából

A szép és értékes kötetek vonzzák a tanulni, művelődni és szórakozni vágyókat, így például tavaly 5739 alkalommal fordultak meg olvasók a könyvtárban, akik 6169 könyvet kölcsönöztek ki. Az olvasók száma viszonylag állandó (tavalyi adatok szerint 572), ellenben az elolvasott kötetek száma nagyfokú csökkenést mutat (körülbelül feleannyit, mint 25 évvel ezelőtt), ami nem csupán Székelyhídra jellemző, hanem egy általános tendencia. Ezzel szemben a hagyományosnak számító programok (például Nagy Nyári Lepkevadászat, Felolvasómaraton, Könyvelhagyó Nap) és az újonnan érkezett köteteket bemutató rendszeres kiállítások több mint 1400 érdeklődőt vonzottak az elmúlt évben is.

Haladnak a korral

„Sok mindenben elsők voltunk, például Nagyvárad után a környéken nekünk volt elsőkben honlapunk és elektronikus katalógusunk is, amelyet hét évvel ezelőtt indítottunk. Hozzá kell tennem, hogy közkönyvtárakról van szó, nem iskolai könyvtárakról, amelyek ebből a szempontból korán a technikai fejlődés útjára léptek. Később sajnos ez az oldal megszűnt, de 2015 óta két blogunk is működik (bibliotecasacueni.blogspot.ro és ofertebibliotecasacueni.blogspot.ro), amelyek egyrészt a könyvtári eseményeket, másrészt az új könyvek listáját és egy-egy kötetet ismertetnek” – magyarázta Kerekes Terézia.

  1. április 23-án, a könyvtárosok nemzetközi napján kolléganőjével, Orosz Annamáriával közösen kifejtett szakmai tevékenység elismeréseként a Bihar Megyei Könyvtárak Szövetségének Az év könyvtára díját nyerte el a székelyhídi városi könyvtár, ami a tenniakarás és az elhivatottság okleveles bizonyítéka.

Tíz évvel ezelőtt – mesélte Kerekes Terézia – a Biblionet program segítségével sikerült számítógépekkel, nyomtatóval és lapolvasóval (szkenner) ellátni az intézményt. A program lehetővé tette volna a jelenleg működő számítógépeknél jóval több üzembe helyezését is, azonban helyszűke miatt erre nem volt lehetőség. A könyvtár ilyen jellegű problémái remélhetőleg hamarosan meg fognak szűnni. Addig is a feladatuknak tekintik a könyvállomány átszervezését, átláthatóbbá és könnyebben hozzáférhetővé tételét.


Írta: Szamos Mariann