A többségi és a roma lakosság szükségleteire szabva nyújtotta be pályázatát Székelyhíd városvezetése az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap kiírására, a projekt sikeres elbírálásban részesült a többlépcsős értékelés után. A programterv az Oktatási és egészségügyi szolgáltatások minőségjavítása a székelyhídi romaközösségben elnevezést viseli, amely nagyvonalakban jelzi, mire is helyezi a hangsúlyt mind a pályáztató, mind a pályázó. De mi is fog megvalósulni ennek a közel három évig tartó tevékenység sorozatnak köszönhetően? Kiket szólítanak meg a foglalkozások?

A projekt oktatási fejlesztéseket foglal magába, pontosabban öt SMART (okos)laboratórium felszerelését a LEGO tanulási módszer alkalmazásának és innovatív oktatási tevékenységek szervezésének előmozdítására. Emellett orvosi szolgáltatások válnak majd elérhetővé egy iskolai egységen belül, hiszen orvosi és fogorvosi rendelő felszerelését is lehetővé teszi a támogatás. A hátrányos megkülönböztetés ellen tevőlegesen is történő lépések között oktatók esélyegyenlőségi képzése is elérhetővé válik majd. A LEGO-termek felszerelése 425 veszélyeztetett helyzetű, roma etnikumú gyereket és ötven, a többségi lakosságból érkező gyerek oktatáshoz való hozzáférését  és abban való részvételét segíti elő. Az egészségügyi egységekben heti öt munkanapon, napi nyolc órán át várják majd a jobbulást igénylő gyerekeket. Az antidiszkriminációs kérdésekre specializált tizenkét oktató további harminchat roma személynek fogja átadni a hátrányos megkülönböztetésről, esélyegyenlőségről összeállított tudásanyagot, amelyre építve hosszú távon és hatékonyan tudnak majd fellépni a közösségüket ért incidensek kapcsán.

Ezeknek megfelelően a projekt a 3–15 éves kor közötti roma etnikumú gyerekeket szólítja meg, és velük együtt azokat az oktatókat, akik a romaközösségekben dolgoznak, illetve azokat a többségi lakossághoz tartozó lakosokat, akik érintettek lesznek a különböző tevékenységekben való részvétel által, továbbá olyan oktatásban, egészségügyben, szociális munkakörben dolgozókat, akik a roma közösség tagjaival működnek együtt mindennapi munkájuk során.


Írta: Ér hangja