Etapa pregătitoare
Etapa elaborării propunerilor
P.U.Z – CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK ÎN ORAȘUL SĂCUENI, JUD. BIHOR

Scurtă descriere:
Prin documentația de urbanism se propune reglementarea funcțională, definirea zonelor de implementarea a construcțiilor, reglementarea acceselor și echipării tehnico edilitare în cadrul parcelelor de teren. Se propune constituirea subzonei ST – Servicii Turism cu Alimentație Publică și Construcții de Agrement/Aquapark în cadrul UTR 2 oraș Săcueni

Inițiator: S.C. AXE PROIECT S.R.L.

Amplasamentul: orașul Săcueni, terenuri înscrise în CF nr. 55086 și 54767, nr. cad. 55086 și 54767 – suprafață totală a terenurilor studiate este de 29.319 mp.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI
PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN PERIOADA 04.03 -14.03.2024, ÎNTRE ORELE 8-16, LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI SĂCUENI

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:
Bede Mária – Șef Serviciul Arhitect șef, Urbanism și Amenajarea Teritoriului – tel: 0259352194, e-mail: orassacueni@gmail.com

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor elaborării avizului de oportunitate.

Răspunsul la observațiile transmise va  fi publicat pe pagina de web a orașului: www.sacueni.ro; respectiv în biroul de urbanism la sediul primăriei.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  1. Etapa pregătitoare
  2. Etapa elaborării propunerilor
  3. Etapa elaborării propunerilor finale

Írta: Ér hangja