Városunk emblematikus épületét nyilvános árverésen értékesítik

Nyilvános árverés keretében eladják a Stubenberg-kastélyt és a hozzá tartozó beltelket, amely jelenleg a székelyhídi polgármesteri hivatal magántulajdonában és a városi tanács igazgatása alatt áll. Az ingatlan értékesítésére megszabott legalacsonyabb ár 3 654 000 lej (nem tartalmazza az általános forgalmi adót), amelyet értékbecslő állapított meg. Az árverésen minimum két ajánlattevő vehet részt, az érdeklődőknek az ajánlatokat zárt, lepecsételt borítékban kell benyújtaniuk. A licitet várhatóan már ebben az évben megtartják.

Miért adják el a Stubenberg-kastélyt?

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 2010-ben haszonbérleti szerződés révén használatba kapta a Stubenberg-kastélyt és azóta az épületben gyermekotthont működtet, ahol jelenleg közel hetven csemetéről gondoskodik, egy részük bentlakásos, másik részük pedig nappali rendszerben vált a központ gondozottjává. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes azóta nagymértékű beruházást eszközölt a kastély épületén, hiszen felújította az ingatlan tetőjét, a déli szárny belső részét, illetve a keleti szárny alagsorát, ahol konyhát, ebédlőt, fürdőszobát alakítottak ki. Mindezt azért, hogy a gyerekek élhetőbb, kényelmesebb és kellemesebb környezetben tölthessék mindennapjaikat. Ezáltal pedig az épület is megmenekült az enyészettől. Ugyanakkor a teljes rehabilitálás még nagyfokú befektetést igényel.

Megkeresésünkre Béres Csaba polgármester elmondta, hogy az alapítvány jelezte szándékát, hogy meg szeretné vásárolni a kastélyt, hiszen amennyiben a létesítmény a szervezet tulajdonába kerül, a szponzorok is nagyobb kedvvel fognak adakozni annak felújítására.

Az épület eladását gazdasági, pénzügyi, társadalmi és környezeti indokok is alátámasztják. A kastélyt és a hozzá tartozó területet a vevő úgymond jó gazdaként kell használja és igazgassa. Az eladásból befolyt összeg, valamint az épület- és telekadó bevételként fog szolgálni a helyi költségvetésbe és a helyi közösség igényeinek megfelelően használják majd fel.

Melyek az árverésen való részvétel feltételei?

Az árverésen olyan ajánlattévő vehet részt, aki igazolni tudja, hogy komoly, megfelelő tőkével rendelkezik, ezért irányozták elő azt a kritériumot, hogy a potenciális vevőnek legalább tízéves szociális szolgáltatói akkreditációval kell rendelkeznie és országos szinten legalább öt helyszínen kell engedélyezett szociális szolgáltatásokat nyújtania. A polgármester ezt a következőképpen magyarázta: „Amikor kiírunk egy aszfaltozási pályázatot, az ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy megfelelő tapasztalatuk van a munkálatok kivitelezéséhez, emiatt, tekintettel léve a hátrányos helyzetű gyerekek sorsára, akik közösségünk elsődleges védelmét élvezik, jogosan kérünk mérvadó tapasztalatot a szociális védelem területén a kastély megvásárlását szándékozóktól is. Mindemellett ne felejtsük el, hogy országos szinten nagyon kevés európai uniós alap állt és áll rendelkezésre ilyen épületek rehabilitációjára és az előrejelzések szerint az elkövetkezendő időszakban sem lesz ez másképp. Olyan nagyvárosok, mint Nagyvárad, Kolozsvár vagy Temesvár is nagy küzdelmet folytatnak annak érdekében, hogy műemlék épületeik ne semmisüljenek meg. Székelyhídnak nem áll rendelkezésére több millió euró, sem az épület felújítására, sem desztinációjának kialakítására, sem az 1700 négyzetméter alapterületű létesítmény fűtésének folyamatos biztosítására, hiszen óriási összegekről beszélünk. És ne feledjük, hogy az érvényben levő haszonbérleti szerződés értelmében a polgármesteri hivatal még 39 évig nem jogosult semmilyen befektetés elvégzésére” – fejtette ki a városvezető.


Milyen kötelezettségek hárulnak még a vevőre?

A vevőnek kötelessége az adásvételi szerződés aláírásától számított másfél éven belül megszerezni az építési engedélyt az épület rehabilitációjára vonatkozóan. Ugyanakkor az új tulajdonosnak ennek kibocsájtásától számított három éven belül el kell végeznie a tervezett munkálatokat. Emellett a vevő arra is elkötelezi magát és intézményét, hogy az ingatlanban húsz évig gyerekvédelmi központot működtessen. Az új tulajdonosnak a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül ki kell fizetnie a teljes vételárat. Amennyiben a vevő a jövőben úgy dönt, hogy újra eladásra bocsájtja a kastélyt, Székelyhíd városa elővételi joggal rendelkezik (tehát az ingatlan nem kerülhet utólag külső, harmadik fél kezébe a helyhatóság hozzájárulása nélkül). Az árverés nyertesének meg kell nyitnia a parkot a nagyközönség számára, illetve Székelyhíd polgármesteri hivatala évente négy rendezvényt bonyolíthat le a kastélyban. Mindezek mellett az adásvétel után a vevőnek kell fedeznie a fenntartási költségeket is.

„Az eladást követően tehát nemcsak az épület, hanem a kastélypark és a kerítés is eredeti pompájában tündökölhet majd, és nemcsak az otthon lakói, hanem a helyi közösség tagjai számára is lehetőséget fog nyújtani a kikapcsolódásra, hiszen a városvezetés rendezvényeket szervezhet itt, a lakosok pedig élvezhetik a park által nyújtott rekreációs pillanatokat.” – tette hozzá Béres Csaba polgármester.


Írta: Ér hangja