A mediáció egy olyan permegelőző alternatív jogvita – rendezési eljárás, amely során a vitában érintett felek kezdeményezésére egy pártatlan személy: a mediátor nyújt segítséget ahhoz, hogy a felek olyan megállapodást kössenek a jogvita lezárásaként, amely számukra kielégítő. A mediációs tevékenységről szóló, 192/2006-os törvény a mediációt egy olyan jellegű tevékenységként határozza meg, amelyben két vagy több fél vitájában, valamennyi érdekelt közös beleegyezéssel egy semleges, pártatlan és mindnyájuk bizalmát élvező fél, a mediátor működik közre, a lehető legjobb elérhető megoldás érdekében. A mediátor segít megfogalmazni a problémát, közelíteni az álláspontokat, lépésekre bontani az egyezkedés folyamatát, alternatív megoldásokat keresni és közös célt alakítani ki, Segíti az empatikus, toleráns párbeszédet.

Az érintett felek egyaránt lehetnek gazdasági társaságok vagy magánszemélyek.

A mediáció egyaránt igénybe vehető közjogi, civiljogi, büntetőjogi, fogyasztóvédelmi, kereskedelmi – gazdasági konfliktushelyzetek megoldására.

Akkor érdemes mediációhoz folyamodni, amikor még nem indult meg a peres folyamat a bíróságon.

Fontos tudni, hogy:

–         a mediációs tevékenységekben való részvétel a felek részéről önkéntes jellegű,

–         a mediációs tevékenység során fontos a felek személyes részvétele,

–         a mediációban részt vevő feleknek jogukban áll egy másik személy, jogász vagy más támogatását élvezni – adott esetben jogi képviselő által is képviseltethetik maguknat a felek a mediációs tevékenységekben,

–         a mediációs tevékenység tényleges elkezdése előtt a mediátor a szembenálló felekkel kötelező módon mediációs megállapodást köt (szerződést),

–         a mediáció bizalomra épülő, zártkörű tárgyalási folyamat.

 

 

A MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS, KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG) ELŐNYEI

 

 

A mediációban való részvétel önkéntes, a felek szabad akaratán múlik az, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel vagy sem, valamint bármikor visszaléphetnek a mediációs folyamatból.

Zártkörű, az egyeztető tárgyalások csak a felek és a mediátor részvételével folynak, a nyilvánosság teljes kizárásával.

Alacsony költségek és gyorsaság: a konfliktus mediáció útján történő megoldásával a felek időt és pénzt takarítanak meg. A mediációs eljárás költségei messze nem érik el azt az összeget, amelyet egy peres eljárás során a felek kifizetnek. Könnyen előfordulhat, hogy a felek már az első tárgyaláson egyezséget kötnek, bonyolultabb esetben a mediátor alapos és szakszerű döntés – előkészítő munkája teszi lehetővé a vita 1 – 2 hónapon belüli lezárását.

A felek teljes kontrollja az ügy fölött: a mediációs eljárás során végig a felek maradnak az ügy urai és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna.

Elégedettség: a mediációs eljárás során létrehozott egyezség csak olyan részleteket tartalmaz, amellyel minden fél egyet ért. A mediáció célja az, hogy olyan megállapodás szülessen, amely mindkét fél számára méltányos és előnyös.

Eredményesség: a felek egyetértésével hozott egyezséget a felek, mivel az a saját érdekeinek megfelelően lett kialakítva, betartják, végrehajtják. A megegyezést kötő felek mindegyike megőrzi a méltóságát és nyertesként távozik. A mediáció stressz mentes megoldás, gyakran egy a korábbiaknál is jobb üzleti együttműködés alapjául szolgál.

A mediáció tehermentesítheti a bíróságok munkáját, mivel kevesebb konfliktusból lesz tényleges peres eljárás.

 

A MEDIÁCIÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETEI:

 

A mediáció széles körben alkalmazható, minden ügyben helye van a mediációnak. A büntetőjogban az alábbi kihágások és vétségek esetében ajánlott a felek közötti mediáció:

– ütlegelés, verés, más testi sértés

– bántalmazás

– a lakáshasználati jog megsértése

– fenyegetés

– szándékos bántalmazás

– a levéltitok megsértése

– erőszaktevés

– csábítás

– házastársak közötti lopás bűntette

– bizalommal való visszaélés bűntette

– rongálás

– kiskorú láthatásának akadályoztatása

– családelhagyás

 

 

 

MEDIÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

 

 

Amennyiben a felek közötti peres folyamatra még nem került sor és nem lett még belőle bírósági ügy, a szembenálló felek igényelhetik a Bihar megyei Mediációs Központ segítségét vagy az alábbi névsorban szereplő mediátorok közreműködését a felmerülő konfliktushelyzetek megoldására:

 

Lucica-Corina Tinte – a Mediációs Központ Elnöke

0729924158, Nagyvárad Republicii u. 7/13.

 

 

MEDIÁTOROK:

 

Abrudan Rodica, 0749282002, Nagyvárad, R.Ciorogariu u. 28/8a

Barac Ozana, 0744195194, Nagyvárad, G.Enescu u. 1.sz.I.em./-os szoba

Florian Radu – Gheorghe, 0743139080, Nagyvárad, R. Ciorogariu u. 22/4

Formittag Sebastian, 0744777175, Nagyvárad, Republicii u.14/4

Konig Bianca, 0744577656, Nagyvárad, Splaiul Crisanei 1/25

Morozan Florina, 0722437166, Nagyvárad, G.Enescu u. ½, 1-es szoba

Olar Gavril – Daniel, 0724258133, Nagyvárad, Republicii tér 3/22

Oros Patricia, 0723224881, Nagyvárad, R.Ciorogariu 9/3

Puie Ciprian, 0722562036, Nagyvárad, M.Eminescu u. 4/3

 

 

www.mediereoradea.ro