Lelkes gyereksereg, szülők, hozzátartozók, valamint díszvendégek gyülekeztek a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum udvarán a szeptember 10-i tanévnyitó alkalmából.

Az ünnepély első felszólalójaként a középiskola új igazgatója, Barta Imre beszédében bemutatkozott, és üdvözölte az elsős és a végzős diákokat is. Köszöntőjét humorral fűszerezte, a tizenkettedik osztályt elkezdő diákokat sasokként emlegetve, akik erővel, tudással hagyják el majd a Petőfi fészkét. Majd komolyra váltva a tónust, igényes érettségi felkészülésre intette a végzősöket. Közvetlen munkatársa, Olimpia Gherman al­igazgató arra kérte köszöntőjében a diákokat, hogy a nyári vakációból visszatérve vegyék fel a ritmust, és lelkesen, vidáman ugorjanak fejest az új tanévbe, hiszen ezek azok az évek, amelyek nem térnek vissza, s amik a legtöbbet adhatják fiatalságuknak.

A megnyitón Székelyhíd polgármestere, Béres Csaba is köszöntötte az egybegyűlteket, és méltatta az iskola falai között ez idáig elvégzett közösségi munka és tevékenység eredményeit, valamint a jövőre nézve kitűzött célokról is említést tett, kihangsúlyozva a tanulás és a befektetett munka jelentősségét. Kiemelte: ezekhez a Petőfi Sándor Elméleti Líceum mind munkaerőben, mind tárgyi felszereltségben előnyös helyzetben van, s arra bíztatta a tanulókat, hogy éljenek ezzel a helyzettel.

Az iskolai nyitóeseményen minden székelyhídi egyházi méltóság jelen volt, és beszédükben kiemelték a csend, a hit, a család mindenkori jelentőségét.

Ciprian Antal ortodox pap áldást mondott mind az oktatók, mind a diákok és a hozzátartozók közösségére. Rákosi Jenő református esperes kiemelte, hogy a gyerekek, a diákok ne csak a technika vívmányaihoz és a játékok világához ragaszkodjanak, de töltsenek naponta elegendő időt az erkölcsi tanítások böngészésével is. Ozsváth József katolikus plébános a csend fontosságát emelte ki elsőként, azt hogy mennyi minden zajlik a hallgatásban és a meghallgatásban. Ahogyan az az iskolában is történik, a személyek közötti interakció az alapja mindennek, erre tért ki Erdődi Endre görög katolikus atya arról beszélt, hogy Isten arra hív és ösztökél bennünket, hogy tanuljunk és fejlődjünk, és vegyük áldásként, hogy ebben a folyamatban együtt tudunk lenni, együtt tudunk okulni.

Az évnyitó programjának részeként Hasznosi Korinna felolvasta a marosvásárhelyi székhelyű Magyar Szülők Szövetségének nyilatkozatát, melyben annak az augusztus végén kiadott rendeletnek a visszavonását kérték, amely a román nyelv elemi osztályokban történő tanítását a tanítók hatásköréből kivonta és nyelvtanárokra bízta. A magyar szülők objektív érvelését az ötlet lehetetlensége mellett tapssal üdvözölték az iskola udvarán állók. (Utólag, szeptember végén az említett rendeletet visszavonták, tehát a román nyelvet ismét a tanítók oktatják a kisdiákoknak –szerk. megj.)

Zárásként táncos előadásokkal készültek a diákok a tanévnyitóra, így az udvaron zenés-táncos produkciót mutattak be a székelyhídi Zajgó Néptánccsoport és a Tini Dance tagjai is. Az évnyitó ünnepség végén gyakorlatias tudnivalók hangzottak el a tankönyvekről, tantermekről, majd mindenki elfoglalhatta helyét a nemrég még üresen pihenő osztálytermekben.

Kiss Lóránt


Írta: Ér hangja