Hálaadó istentiszteletet tartottak a bővítések befejezése és az új cserép templomra való felkerülése alkalmából a székelyhídi református templomban advent második vasárnapján. A prédikációt Csűry István királyhágómelléki református püspök (portrénkon) tartotta, aki kihangsúlyozta, hogy cselekedeteinkben Krisztust kell felmutatnunk, mert csak akkor élhetünk példamutató életet, ha Őt és tanításait mindenkor szem előtt tartjuk; mind a családunk körében, mind pedig a világban meg kell mutatnunk, hogy hívő emberek vagyunk, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen: mi Krisztushoz tartozunk, hiszünk Benne és Istenben, aki ma is élő, megváltó és szabadító. Kihangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk szavára, hogy figyelmes emberek legyünk, mert a figyelmetlenség csak bajt szül. A balesetek, a félreértett helyzetek mind ennek a figyelmetlenségnek az eredményei. Ám, ha igazán figyelünk Krisztusra, nem kell „aggódó hajósok legyünk”. Nem kell sziklákra, zátonyra, más hajókra figyelnünk, egyedül csak Őrá, mert így teljes biztonságban haladhatunk a cél felé. És bár az elsodródás lehetősége ott van minden ember életében, legyen az hívő vagy hitetlen, nekünk engedelmeskednünk kell Istennek és bíznunk kell Benne, mert Ő megtart minket még a legnagyobb viharokban is. Ezt követően a püspök megosztotta a gyülekezettel személyes véleményét és tapasztalatát, mely szerint az itteniek jó úton haladnak, s példaként említette a diakóniát, az építkezéseket, az új tetőt, melyek mind annak a jelei, hogy gyülekezetünk szívében ott van az Isten. Bátorításként hozzátette, hogy az ilyen gyülekezet nem fog elsodródni a XXI. század viharaiban, majd prédikációja záróakkordjaként Isten áldását kérte rá.

Ezután a Székelyhídi Asszonykórus két hálaadó és egy adventi énekkel tette még emeltebbé az ünnepi istentisztelet hangulatát, majd meghallgathattuk Reményik Sándor Kövek zsoltára című versét Rupacsics Jolán helyi gyülekezeti tag előadásában, aki nagy átéléssel szavalta a találó sorokat: „Elhalkult, és elhalt az orgona… / De új nesz kél most a templomfalakból. / Nem halljátok? Itt körül a falakban / Dobognak a beépített kövek. / Külön dobban meg minden kicsi kő, / És mégis, mégis egy ütemre vernek, / Egy óriási templom-dobbanással. / Isten, ha akarja, a köveket / Dobogtatja meg a szívek helyett.” Utolsóként a székelyhídi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) műsorát láthattuk, akik szintén készültek a templomszentelési alkalomra, egy teljes ünnepi műsorral ajándékozták meg a jelenlevőket Házat építettem a te nagy nevednek címmel.
A fent említett szolgálatok után Gavrucza Tibor helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlevőket, a püspök urat és Rákosi Jenő érmelléki esperest, akik egy-egy festményt is kaptak ajándékba, továbbá Szabó Józsefet, a Bihar megyei RMDSZ helyi szervezetekért felelős ügyvezető alelnökét, Béres Csabát és Csuka Józsefet, városunk polgármesterét és alpolgármesterét, valamint Domahidi Sándor RMDSZ-képviselőt. A tiszteletes külön köszöntötte Nagy Lórántot, a Kevin cég igazgatóját és Sedevi Imre vállalkozót, akinek lelkes csapata fáradtságot nem kímélve dolgozott a templomon, majd díszoklevéllel köszönte meg az áldott munkát mindazoknak, akik segítettek a rendbetételben, és hálát adott Istennek a felújított templomért.
Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult, melyet szeretetvendégség követett a felújított épületben.
Pap Enikő