A nyolcadik osztályosok román- és matektudásukról adtak számot, a magyar nyelven tanuló diákok pedig anyanyelvből is megmérettettek az iskolai tanítás utolsó hetében lezajlott képességfelmérő vizsgán. Központként a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban vizsgáztak a nagykágyai, hegyközszentmiklósi, kiskereki és érkeserűi diákok is. A vizsganapokon a többi diák rövidített órákon vett részt, hiszen a bizottság a megmérettetés idejére lezárta az épületet.


A helyiekkel együtt 130-an iratkoztak be a vizsgára és 101-en jelentek meg (a középiskola 99 nyolcadikosa közül 78 iratkozott és 64-en vizsgáztak). A nagy lemorzsolódás annak tudható be, hogy a „kisérettségi” nem kötelező, csak a középiskolai továbbtanulás feltétele. Azok közül, akik szakiskolában vagy külföldön tanulnak, tovább sokan be sem iratkoztak.
A vizsga sajátossága, hogy nincs átmenő osztályzat, tehát bukás sem, a jegyekből átlagot vonnak, amely 80%-ban számít bele a felvételi átlagba az elméleti líceumokban továbbtanulók számára. A maradék 20%-ot a V–VIII. osztályos átlagosztályzat teszi ki. Az így kialakuló felvételi média alapján lehet jelentkezni, a helyek sorsáról egy egységes és országos számítógépes elosztás gondoskodik.
Visszatérve a jegyekre, a székelyhídi diákok 46,08%-ának átlaga haladta meg az ötöst, románból a diákok 37,5%-a, míg matematikából 34,3 %-a írt ötös osztályzat felett. Magyar nyelv és irodalomból 90,5 % volt az ötös feletti jegyek száma.
Az elméleti líceumi oktatásba a jelentkezés június 29. és július 4. között zajlott, az elosztás július 9-én történik. A Petőfiben román tagozaton egy, magyar tagozaton két kilencedikes osztály indul, egy humán (filológia), egy pedig reál szakon (természettudományok).

 

Cservid Levente,
a Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatója


Írta: Ér hangja