Érköbölkút

Idei bibliahetünk mottója: „Vigyázz! Kész! Rajt!” ráirányítja figyelmünket arra, hogy legyünk figyelmesek, és készek a cselekvésre, mellyel Isten megbíz bennünket. A témákat a sport területéről választottuk a tanításokhoz. Naponta más és más bibliai történetekkel ismerkedtünk meg, melyeket játékkal vezettünk fel, és próbáltunk belőle egy-két gondolatot megtanulni és hazavinni. A történetekhez kézimunkákat készítettünk, ezzel is jobban megjegyeztük a tanultakat. A gyerekek minden nap imádsággal kezdtek, majd a történet megbeszélése után kézimunkáztak, éneket tanultak és játszottak is.

 

Nagy örömükre a gyerekeknek sporttevékenységen is résztvettek, Zsigmond Levente tanár úr segítségével. A gyermekek egymást hívogatva jöttek, óvodás korúaktól egészen VIII. osztályosokig, az átlaglétszám 28 fő volt. A záró istentiszteleten bemutatták a bibliahéten tanultakat és minden gyerek egy emléklappal és egy ajándékfüzetecskével térhetett haza. Remélem, hogy mindaz amit a bibliahéten megtanultak, egymás tisztelete és szeretete megmarad, Ámen. Köszönet az érköbölkúti egyházközségnek, Czondi István tiszteletes úrnak, Molnár Éva igazgatónőnek, Oláh Orsolya kántornak, Istvándi Evelin titkárnőnek és mindazoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak a bibliahét megszervezésében.

 

 

Hegyközszentmiklós

Mint a címből is kitûnik, a sport területéről választottunk témát a bibliai tanításokhoz, arra ösztönözve a gyerekeket, álljanak be Isten csapatába, ismerjék meg a szabályokat és próbáljanak meg a szerint élni. Mert a szeretet parancsolata a legfontosabb: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. […] Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22, 37-39) Ez volt heti aranymondásunk, feltettük a kérdést mi magunknak is: „ki az én felebarátom?” „Az, aki irgalmas volt hozzá” – hangzott  a válasz az evangéliumban, majd Jézus figyelmeztetése: „Menj el te is, és hasonlóképpen cselekedj!”

Jézus arra tanította az embereket, hogy szeressék egymást és ne a gyûlölet foglalja el a szívüket, hanem a szeretet és segítsenek minden emberen. Megtanultuk közösen a gyerekekkel, hogy mindennek megvan a maga ideje és helye, néha nekünk is oda kell telepedni Jézus lába elé Máriával, hogy a jobb részt válaszuk. Értsék meg, hogy e világban minden múlandó, csak Isten Igéje az, ami megmarad mindörökké, és ezt olvassák és hallgassák ma már igehirdetéseken keresztül. Beszélgettünk a Zebedeus testvérekről és arról hogyan lehetünk elsők a segítségnyújtásban. Az utolsó nap a hithősökkel foglalkoztunk Ábel, Ábrahám, Mózes, Gedeon, István életén keresztül. Megtanultuk, a hit mindenkié lehet, és hogy tettekben mutatkozik meg, és csodálatos eseményeket szül. Például Isten segítségével jöhetett létre ez a Vakációs Bibliahét, és az is, hogy az iskola udvara ismét megtelt 40–60 gyerekkel, akik naponta egyre többen eljöttek egymást hívogatva.

 

 

A történetek megbeszélése mellett gyermekeink éneket tanultak, kézimunkáztak és még mesenézésre is volt lehetősége a kis csoportnak. A munkában aktívan részt vettek Csillag Piroska óvónő, Istvándi Evelin titkárnő, besegített Krizsán Ágnes tanítónő, Zsigmond Levente tanár, Kovács Antal tanár és csoportja, akik utolsó nap színesítették a programunkat, Pap Enikő tanárnő, Fehér Renáta tanárnő, Kaszoni Mária kisegítő tanár, Váradi Timea és Istvándi Ivett. Köszönet a helyi egyházközségnek és lelkipásztorunknak, Árus László Csongornak a támogatásért, az adományozók segítségét és édesanyáknak azt, hogy a lelki táplálék mellett biztosították a harapnivalót is. Isten áldását kívánjuk mindnyájuk életére. A záró alkalomra vasárnap került sor, amikor gyermekeink istentisztelet végeztével ízelítőt adtak a tanultakról, boldogan tértek haza egy emléklappal, egy könyvecskével a zsebükben. Reméljük jövőre is sikerül megszervezni e hetet, mert így növekedik egyházunk. Ámen.

 

Béres Angéla