Górcső alá vettük a kisrégiónk VIII. osztályos diákjainak a közelmúltban lezajlott országos próbafelmérésén elért eredményeit. A helyzet igencsak elszomorító.

Székelyhídon három nyolcadikos osztály (egy román és két magyar tannyelvű) méretette meg magát. A 60 beiratkozott gyerekből 59-en vettek részt az eseményen. A román nyelv és a matematika tesztje bizonyult a legnehezebbnek, 45, illetve 48 diák nem írta meg az átmenő 5-öst. Ráadásul románból senki nem kapott 9-esnél nagyobb jegyet, a legjobb matematikajegy is 8 alatt található. A magyar nyelvpróba ezzel ellentétben sokkal jobban ment a nebulóknak, hiszen csak öten „buktak” meg, miközben tizenhárman 9-esnél jobb osztályzatot szereztek.
Városunkban ősszel négy osztályba várják az eljövendő liciseket, reál természettudományi szakon egy-egy román és magyar tannyelvű osztályba, valamint két magyar tannyelvű humán osztályba (filológia és társadalomtudományok szakon).
Cservid Levente, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatóhelyettese lapunknak elmondta, a tanügyben a legtöbb rendszer elhibázott, így például a IX. osztályba való bejutáskor az országos felméréssel a legnagyobb gond, hogy nem veszi figyelembe a diák képességeit és a tovább tanulás irányát sem. Akár az is elképzelhető – fejtette ki –, hogy egyes matematika jeggyel is tovább lehet jutni reál szakra vagy egyes román jeggyel filológia szakra iratkozhatnak a diákok.
Nagykágyáról Karancsi Béla helyi iskolaigazgatót kérdeztük a VIII. osztály záróvizsgájáról, aki elmondta, hogy senki nem írta meg az átmenő ötöst románból és matematikából. Véleménye szerint nem vették komolyan a megmérettetést a diákok. Kágyán különben két líceumi osztály indul egy élelmiszer-ipari és egy építészet szakon. Ugyanakkor indul kétéves szakiskola is (28-as létszámmal), de csak a IX.osztályt végzettek számára, három képesítéssel (mezőgépész, kőműves és pék).
Hegyközszentmiklóson románból egy tanuló írta meg az ötöst, a magyar nyelvből jók az eredmények, négy diák is 9-esen felüli jegyet írt. Mocsár László igazgató elmondása szerint a zökkenőmentesen zajlott a vizsga, a diákjaink látthatták, milyen eredményt érhetnek el.
Béres Imre