Nemzetünk költőóriására emlékeztünk Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Nagykágyai 1-es Számú Technológiai Líceumban január 20-án, pénteken. A jeles ünnepi alkalommal az iskola közösségi termében a VI–VIII. osztályos tanulóink szereplésével elevenítettük fel Petőfi életútjának állomásait is jelölő egy-egy jellemző alkotását. A magyar kultúra napjára való tekintettel az ünnepség nyitányában a szintén 200. születésnapját ünneplő nemzeti imánk, a Himnusz hangzott el. Ezt követően Lóló-Pázmán Annamária, a tanintézmény magyar szakos tanárának köszöntő, bevezető szavai hangzottak el. Az elhangzó költemények, a szabadság és a szerelem jegyében, a Petőfi életútját jellemző két tematika köré szerveződtek.

Elhangzottak részletek egyebek között a következő költeményekből: Az Alföld, Honfidal, Egy gondolat bánt engemet, Beszél a fákkal…, Búcsú, Reszket a bokor, mert…, Szeptember végén, Fiam születése. VIII. osztályos diákunk a Szörnyű idők című alkotással zárta a szavalatok sorát. Közös záróversünk a Nemzeti dal egy részlete volt. A megemlékezést megható ének, A költő visszatér, az azonos című rockopera legismertebb dalának eléneklése tette teljessé. A műsor szervezésében, illetve a gyerekek felkészítésében a magyar irodalom szakos kollégák vettek részt.


Írta: Ér hangja