Intő szavak, jó tanácsok hangzottak el az iskolavezetőktől az évnyitó reggelén

Szeptember 16-án, hétfőn reggel sorra minden iskola megnyitotta kapuit a tanulók előtt. Ki izgatottan, ki rutinosan várta már a pillanatot, hogy elfoglalhassa iskolapadját vagy, hogy elmondhassa évnyitó beszédét. Az Ér hangja munkatársai jelen voltak nemcsak Székelyhídon, de több környező falu évnyitóin is.

Már jóval 9 óra előtt gyülekeztek az iskolakezdők az 1-es számú nagykágyai technológiai szakiskola bejárata előtti kis udvaron a hűvös hétfői reggelen. Pontban kilenc órakor végre Karancsi Béla igazgató megragadta a mikrofont és köszöntötte a megjelent kicsiket és nagyokat, szülőket és kollégákat. Ugyanígy tett Ostroveanu Ágota aligazgató is, aki üdvözlő szavai mellett kihangsúlyozta a kisebbek felé fordulva, hogy az előttük álló évek meghatározóak lesznek számukra, hiszen többek között szert tehetnek arra a tudásalapra, amit úgy hívunk: általános műveltség. Ezt követően ismét az igazgatóé volt a szó, aki hasznos tanácsokat adott a mindennapokra, megelőzendő a költséges rongálásokat, megemlítette a tanügyi rendszer változásait, illetve felhívta mindenki figyelmét arra, hogy kommunikáció nélkül nem lehet hatékonyan együtt dolgozni. Belátásra bíztatta a munkatársakat hangsúlyozva, hogy egyedül egy tanár nem tud minden gondot megoldani, főként, ha iskolájuk gyermekeiről van szó.

Evnyito_Kagya

Fontos a folytonos kommunikáció úgy a gyermekek, mint a szülők irányába. Ezután, tovább erősítendő az együttműködés gondolatát, a rendőrség képviselője vette át a szót, aki megnyugtatta a megjelenteket a felől, hogy munkatársai nevében biztonságukért felelősséget vállal, de nem csak a biztonságot, hanem a méltó büntetést is garantálja, ha arra szükség van. A rövid és tartalmas köszöntők, üdvözlések után Balla Frigyes hittantanár szavai tették fel a pontot az i-re, aki gyümölcsöző tanévet kívánva hívta fel a figyelmet arra, hogy az istentelenségnek nincs jövője ezen a földön. Isten nélkül nem tudunk igazán sikeresek lenni, nélküle nem érdemes elindulni iskolába, hangsúlyozta.

Érköbölkúton az iskola füves udvarán két óvodáscsoport, egy-egy nulladik, második, harmadik és negyedik osztály és az általános iskola gyerekei várták Zsigmond Levente igazgató köszöntőjét az évnyitó reggelén. A szép szavalat és az iskola dombja mögül előbújó napfény igen kellemessé varázsolta a rövid ceremóniát, melyet egy odatévedt kutyus is végtelen nyugalommal ült végig.Evnyito_Kobolkut

Székelyhídon a tanévnyitó ünnep két fontos mozzanata az igazgatóváltás és a nulladik osztályosok felvezetése volt. Nem csak köszöntő, de köszönő beszédek is elhangzottak, melyek az igazgatói széket elhagyó Boros István munkásságát méltatták. őt az aligazgatók, a diáktanács és Béres Csaba polgármester köszöntötték az új tanévben a tanári kar körében. De mint tudjuk, minden jónak a vége valami újnak a kezdetét jelenti: Boros István helyét a igazgatói székben a Nagyváradról érkezett Vad Márta igazgatónő vette át, aki a kézfogás metaforájára épített beszédében kiemelte milyen magasztos pillanat is az, amikor a XII. osztályosok felvezetik a nulladik osztályosokat.

Csokalyon az évnyitóra érkezők rögtön az első napon megismerkedhettek az új igazgatónővel, aki kötelességéhez híven ékes szavakkal nyitotta meg a faluban az új tanévet. Nem mulasztotta el azonban az iránymutatást sem, ami elmondása szerint az egymásba vetett bizalmon és támogatáson kell alapuljon. Azaz a szülők és a pedagógusok csak egymást segítve, közös erővel vihetik előbbre a gyermekek sorsát. A csokalyi ünnepségen városunk polgármestere is mondott köszöntőt, amelynek végén keserédesen jelezte, hogy Székelyhídon és falvaiban össze kellene hangolni az évnyitókat, mert így nem tud minden falu meghívására igent mondani, amit egyébként nagyon szívesen tenne.

Hegyközszentmiklóson a tanévnyitó más iskolákkal ellentétben nem az iskolaudvaron, hanem a művelődési házban kapott helyet a bizonytalan időjárásra való tekintettel. Évnyitó beszédében Mocsár László igazgató a szülők és tanárok felelősségtudatát próbálta erősíteni, azáltal, hogy kifejtette, milyen fontos az iskola a falu közösségének megtartásában. Emellett biztosította a szülőket, hogy a Toldy iskola oktatása nem enged annak a gondolkodásmódnak, mely szerint, ami falusi az rossz, gyenge minőségű.

Összeállította: B. O.