A verőfényes napsütésnek köszönhetően szeptember 14-én szinte mindenütt szabadtéren tartották a tanévnyitókat.

Nagykágyán Karancsi Béla igazgató köszöntésével nyílt meg az idei iskolai év, aki az Itt van az ősz, itt van újra című Petőfi-költemény soraival kezdte beszédét. „Szép, mint mindig énnekem – folytatta –, még akkor is, ha nem mondhatom azt, hogy az idei tanév könnyebb lesz, mint az előző volt. A nagykágyai 1-es számú szakközépiskola épületei még építkezés alatt állnak, így tantermek és műhelyek híján a diákok a szakmai gyakorlatokkal kezdik a tanévet, míg az V–VIII. osztályok és a középiskolások a Pongrácz-kastélyban kezdhetik meg a tanulást. A fizikai korlátok nem írhatják felül a szellemet. Székelyhíd város anyagi korlátait meghaladva támogatja az iskolakomplexum munkálatait. Szakképzett tanáraink hivatásszerűen végzik munkájukat, úgy az elméleti oktatásban, mint a szakmai gyakorlatban” – mondta az igazgató.

Igazgatónők, polgármester, egyházi vezetők és a rendőrség képviselete a székelyhídi tanévnyitón

Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere az érmelléki mezőgazdasági szakoktatás bástyájaként nevezte az iskolát. „Bár most még folynak a munkálatok, de az év végére a környék legkorszerűbb iskolája lesz a tietek. Egy erős iskola, melyben jól képzett, lelkiismeretes pedagógusok irányítása alatt formálódik a jövő nemzedéke” – hangsúlyozta.
Ostroveanu Ágota aligazgató román nyelven való rövid köszöntése után új felfedezéseket, tudásszomjat, tanulási kedvet, szorgalmat, tartalmas tanévet kívánt a diákoknak, majd bemutatta a óvó- és tanító néniket, az új tanárokat és osztályfőnököket.

Balla Frigyes tanár is köszöntötte a megjelenteket, aki e gyorsan változó világban arra bíztatta a diákokat és szüleiket, hogy kapaszkodjanak Isten felénk nyújtott kezébe, mert Ő az aki a változtathatatlan dolgokat felügyeli, a változóakat pedig irányítja. Ő az, aki minden helyzetben megmutatja a helyes utat és segítségünkre siet.

*
A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban Kozma Sándor igazgatóhelyettes jelszavára a most tizenkettedik osztályt kezdő diákok kíséretében vonultak be az előkészítős osztályok tanulói, akik talán kicsit még félénken, de tele kíváncsisággal és tudás utáni vággyal lépték át az iskola küszöbét.
Az intézmény frissen kinevezett igazgatója, Szabó Csilla magyar és román nyelven egyaránt szeretettel köszöntötte a megjelent diákokat, szülőket és pedagóguskollégákat. Elmondta, hogy 23 éves pedagógusi pályafutása alatt tevékenykedett fizika szakos tanárként, iskolai aligazgatóként és az elmúlt hét esztendőben tanügyminisztériumi tanácsosként is. „Számomra érzelmekkel dús kihívás a Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatása, hisz gyökereimhez tértem vissza. Hiszem, hogy közös erővel, kellő elszántsággal és kitartó munkával egy sikerekben gazdag és eredményes tanévet tudhatunk magunk előtt” – fejtette ki.

Olimpia Gherman igazgatóhelyettes is köszöntötte a megjelenteket a kalandos nyár után, érdekes, új felfedezésekben gazdag tanévet kívánva mindenkinek.

Béres Csaba polgármester a változások tanévének nevezte a mostanit. Új igazgató, a jól ismertek mellett új tanárok, tanító és óvó nénik, akik állandó versenyhelyzetben dolgoznak, akik gyakran erejükön felül tesznek azért, hogy diákjaikból kihozzák a maximumot. „Engedjétek, hogy tanáraitok fejlesszék képességeiteket, segítsétek munkájukat azzal, hogy szófogadó, törekvő és érdeklődő diákok lesztek” – bátorította a diákokat a városvezető.
A Petőfi-gimnázium tanévnyitóján jelen volt Ozsváth József római katolikus plébános és Rákosi Jenő református esperes is, akik Isten áldását kérték a diákokra, az őket oktatókra, szülőkre egyaránt. „Ti vagytok a föld sói, akik jó ízt kell adjatok e térségnek. Felelősségteljes tanulást várunk tőletek. Tanárok, nevelők, szülők felelőssége az ehhez szükséges megfelelő légkör megteremtése. Jó ízzel édesítsük meg gyermekeink életét, hogy e csillogó sókristályok kifejlődve, tudásban gyarapodva itt maradjanak közösségünk fejlődését szolgálva” – mondta az esperes.

*
Hegyközszentmiklóson a helyi kultúrházban tartották a tanévnyitót. Idén 348 kisdiák kezdte meg tanulmányait a helyi és az érköbölkúti iskolában. Ez a szám a falvak viszonylatában nagyon jó, mert azt jelenti, van gyerek és van folytatás. Mocsár László, a Toldy Általános iskola igazgatója köszöntötte a pedagógusokat, szülőket, a jól ismert tanulókat és a legkisebbeket, akik idén kezdik nulladikosként az iskolát. Megnyitó beszédében hangsúlyozta a tanulás fontosságát, emellett a közösség formáló erejét, ígérte, hogy az új tanévben is mindent megtesz az iskola fejlődéséért, fejlesztéséért és hogy a kollégákkal karöltve nagy hangsúlyt fektetnek a kirándulásokra, az együtt játszásra, a sportra.
*

Csokalyon családias hangulatban tanulók szavalatai ékesítették a tanévnyitót. Rácz Irén vezető pedagógus köszöntését követően Béres Csaba polgármester szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy az idő mindannyiunkért dolgozik, amit mi sem bizonyít jobban, mint az az építkezés, mely októberre befejeződik. Ennek eredményeként most már hivatalosan is a falu nagy szülöttének, Fényes Eleknek nevét viselő új iskolában tanulhatnak a csokalyi gyermekek. „Elődötökhöz híven merjetek nagyot álmodni, nézzetek szét, tanuljatok, fejlődjetek a nagyvilágban, és aztán tudással megrakva gyertek vissza a szülőföldre értékesíteni azt” – mondta a városvezető.

Szabó Csilla igazgató az új tanév kezdetén egy felfedezőútra hívta a gyermekeket: „Barangoljátok be a tudás minden ágát, merjetek nagyot álmodni magatoknak, mi itt vagyunk és közös erővel teljesítjük legmerészebb álmaitokat.”
Forró Csaba református és Erdődi Endre görög katolikus egyházi vezetők is jelen voltak a csokalyi tanévkezdésen. Elmondták, hogy Isten minden kezdetnél ott akar lenni, hogy bátortalan lépéseinket erősítse és biztasson minket a jó út járásában. Az igazság utáni vágyakozás, a világ, a közösség jobbá tétele kell a célunk legyen.

Érolaszi óvodásai és iskolásai

*
A tanévnyitóról tanévnyitóra száguldó Szabó Csilla igazgató és Béres Csaba polgármester egy órára már Érolasziba is érkezett, ahol 13 óvodás és 25 iskolás várta, hogy előadhassa rövid verses-zenés tanévnyitóra készített műsorát.
A vezetőséget, a maroknyi diákságot és hozzátartozókat Kedves Enikő tanító néni köszöntötte, majd Szabó Csilla számtalan dicsőséges számháború megharcolására, a betűóceán átutazására invitálta a ragyogó szemű gyermekeket.
Béres Csaba polgármester elmondta, hogy mint minden kezdet a tanévnyitó is a jövőbe mutat. A kínálkozó lehetőségekkel élni kell és a tanulás háborúiban dicsőséges csatákat kell vívni.
*

A tanévnyitókon jelen voltak a székelyhídi rendőrség képviselői, Ştefan Lazăr és Cosmin Oros, akik elmondták, hogy a rendőrség prioritásként kezeli az iskolák védelmét. Beszédeikben kiemelték a biztonságos közlekedés fontosságát, és felhívták a figyelmet, hogy bármilyen problémával bizalommal fordulhatnak a rendőrséghez, minden felmerülő helyzetben számíthatnak annak segítségére.

A tanévnyitókat követően az osztályfőnökök az osztálytermekbe invitálták a szülőket, gyerekeket, szülőértekezletet tartottak, kiosztották a tankönyveket, és megbeszélték az új tanévre szükséges tanfelszerelések listáját.

Az Ér hangja sikerekben gazdag új tanévet kíván minden nebulónak!


Írta: Fekete Katalin, Kővári Emese, Béres Angéla