Mindössze 15% volt az átmenési arány a próbaérettségin megméretkező 56 végzős érmelléki diák körében (ketten nem jelentek meg). Másképpen fogalmazva: körülbelül minden hatodik vizsgázó volt sikeres.


A magyar nyelv és irodalom próba az egyetlen, ahol jó eredmény született: tizenegyen kaptak 9 feletti osztályzatot és csak ketten „buktak meg”. Elfogadható a biológiás és a földrajzos vizsga végkifejlete is, ahol a 28, illetve 22 megméretkező kétharmada ment át.

Sajnos a matematika és a történelem kemény diónak bizonyult: a diákok csaknem 80, illetve 60%-a nem írta meg az ötöst, ráadásul ezeknél a teszteléseknél 8-nál nagyobb érdemjegyet sem tudunk feljegyezni. Az egyéb, választható tantárgyak közül három diák informatikából, egy kémiából sikeresen próbaérettségizett, ugyanakkor viszont nem ért el átmenőt egy-egy fizikából és pszichológiából nekifutó nebuló. A román nyelv és irodalom vizsgaeredményei nem állnak lapunk rendelkezésünkre.

Reménykedünk abban, hogy az érettségizők néhány hét múlva bekövetkező igazi megmérettetést jobb mutatókkal zárják.

 

http://www.erettsegi.ro/

http://www.youtube.com/user/ERETTSEGIpontRO?feature=watch

https://www.facebook.com/erettsegi.ro?fref=ts

 

Ér hangja