Alapvető készségeket fejlesztenek játékosan

Óvodások vették birtokba a székelyhídi iskola LEGO-módszertan gyakorlására berendezett tantermét október 14-én. Az egyórás foglalkozáson, amit Guba Amália és Szűcs Andrea óvó nénik vezettek a legkisebbek a legóoktatás alapjait képző, óvodásoknak kitalált játékkal egybekötött tanulással ismerkedtek. Amint azt Szűcs Andrea óvónő elmondta, a Legóklub néven futó heti egyórás foglalkozások november közepéig várják a gyerekeket a Petőfi Sándor Elméleti Líceumhoz tartozó központi iskolaépületben berendezett legóterembe.

Ezeken a Legóklub-foglalkozásokon az óvó nénik egy, kifejezetten az óvódás korosztály számára fejlesztett legószettet alkalmazva olyan alapkészségekre vezetik rá a gyerekeket játékos formában, mint a színismeret, számismeret, vagy a pedagógusok által adott utasítások pontos végrehajtása.

A gyermekek teljes odaadással építették fel és rendezték be az elképzelt tereket, egy gazdaságot vagy egy dzsungelt, aztán szépen el is mesélték, hogy mit építettek. A módszer segítségével fél év alatt olyan elvont fogalmak is kézzelfoghatóvá válnak ilyen zsenge korban, mint például a szimmetria vagy a térben való tájékozódás.

Egyik mondja, másik mutatja – minden gyerek tanulási stílusára figyelnek a pedagógusok

A legómódszertanba az óvónők egy Magyarországon megrendezett tematikus szakmai hétvégén szerettek bele. Megnyerő volt számukra a legóoktatás sokoldalúsága, az hogy mennyi készséget lehet fejleszteni párhuzamosan minden gyereknél a legókkal úgy, hogy a tevékenységekben csak a gyerekek képzelete szab határt, és hogy a gyerekek játékként élik meg a tanulás számukra szinte észrevétlen folyamatát. Így a pedagógusok is örömmel, motiváltan sajátították el a módszertani ismereteket és építették fel a legóklubok óraterveit abban bízva, hogy ez a fajta oktatás egyre népszerűbb lesz nemcsak a gyerekek, de a szülők körében is.

A székelyhídi és a hozzá tartozó falvak óvodás korú gyermekeinek szervezett Legóklub-foglalkozás kellékei, az óvodásoknak szóló legókészletek a Pro Székelyhíd Egyesület jóvoltából, pályázat révén vásárolták meg.A ma óvodásai a jövő tehetségei elnevezést viselő program szervezője az említett egyesület, partnerei az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő és a székelyhídi helyhatóság.


Írta: Rupárcsics Csilla Judit