Legómódszertani tanfolyam a Petőfi oktatóinak

LEGO-módszertani tanfolyamon vett részt  a Petőfi Sándor Elméleti Líceum húsz pedagógusa  Az oktatási és egészségügyi szolgáltatások minőségi javítása a székelyhídi roma közösségben elnevezésű projekt keretében tavaly no­vember végén.

A járványhelyzetre való tekintettel online térbe helyezett előadásokat – amelyen tanár- és tanítónők mellett óvónők is részt vettek – szakképzett akadémiai LEGO-trénerek tartották. A  résztvevők különböző legókészletek tanításbeli használatának fortélyaival ismerkedtek meg.

A Norvég Alap által támogatott közreműködés célja, hogy növelje a hozzáférési és részvételi lehetőséget az oktatásban a roma gyerekek részére egy vonzóbb tanulási folyamat során, amely a LEGO módszertan segítségével valósul meg. Emellett a projekt az egészségügyi szolgáltatások javítására, illetve a romák társadalmi beilleszkedésével szemben bármely hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre is összpontosít.

A képzést a székelyhídi helyhatóság és az Ér Hangja Egyesület szervezte.


STEM szakmai napok: több tantárgy oktatását segítik a népszerű legókockák

STEM szakmai napokat szervezett a legókockák segítségével történő oktatás megismerése és népszerűsítése érdekében Székelyhídon a helyi Petőfi Sándor Elméleti Líceum a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal közösen december második hetében. (A STEM a tudomány, a technológia, a mérnöki ismeretek és a matematika tudományának különböző területeire koncentráló oktatási megközelítés.) A mintaórák során kiderült, hogy a népszerű legókockák nemcsak a matematika, informatika, természettudományi tárgyak, hanem akár a magyar irodalom és nyelvtan és az idegen nyelvoktatásban is segítséget nyújthatnak a diákok számára.

Egy olyan korban, ahol a műszaki és tudományos készségek egyre fontosabbak a munkaerőpiacon, kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekek minél jobban megismerkedjenek a STEM tantárgyakkal, hiszen ezeknek a jövőjük szempontjából kulcsfontosságú szerepe lesz.


A legó a hegyközszentmiklósi gyerekek felzárkózásában is hasznos lesz

LEGO-képzésen vettek részt a hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola pedagógusai december 18-án, illetve január 6-án a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti líceum LEGO-termében. A nagyon jó hangulatban zajlott szakmai tapasztalatcserét Oláh Katalin Melinda tanító  vezette, akiről elmondhatjuk, hogy ismeri a legózás csínját-bínját.

A projektben három oktatási intézmény vesz részt, iskolánként tizenhárom gyerek tartozik bele, akiknek szülei külföldön dolgoznak. A pályázat egyik módszere a legó.

A képzés során megismerkedtünk a LEGO Story Starter alkalmazásával, amely játékosan segíti a kommunikációt, a szövegfeldolgozást. Eredményesen alkalmazható anyanyelv, román nyelv és kommunikáció, valamint személyiségfejlesztés és vallásórákon.  Nagyon ötletesen használható az V–VIII. osztályban is szemléltetésre, történetmagyarázásra idegen nyelvórákon. A LEGO Story Starter készlet segíti a pedagógus munkáját a tantervben megfogalmazott célok elérésében, mivel a tematizált elemek segítségével gyorsan és egyszerűen megoldható a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő feladatok előkészítése.

Megismerkedtünk az interaktív táblával és az alkalmazásával, melynek segítségével a robotokat programoztuk. A képzés segítségével a gyerekek számára érdekessé tesszük a tananyagot, minél több ismeretanyagot tudunk átadni ezekkel a robotokkal.

A Bee-bot például egy olyan méhecske formájú robot, amely legfeljebb negyven lépésig programozható, ügyesebb testvére, a Blue bot már kétszáz utasítás végrehajtására képes és okos eszközök segítségével is utasítható. A második alkalommal a WeDo-robotokról tudtuk meg,  hogy tananyagcsomagban történő alkalmazásuk fő célja, hogy a diákok érdeklődését felkeltse a természettudományok, azaz a földrajz, a fizika, a matematika és a biológia iránt, ugyanakkor motiválja is a gyerekeket ezen tantárgyak tanulására, befogadására.

Ezeket a célokat úgy valósíthatja meg a pedagógus, hogy olyan legómodelleket építenek a gyerekek, amelyek motorikusak, tehát mozgásba hozhatók, valamint hang- és fényjelzéseket képesek kibocsájtani. Ez egy motivációs eszköz,  amivel nemcsak a programozást lehet gyakorolni, hanem  a táblagép és az okostábla használatát is,  ezáltal jobban megszeretik a diákok a tanulást. Minél több irányba fejlesztjük a gyerekek kíváncsiságát, annál tájékozottabbak lesznek.

Gyakorlati példaként hozta fel az oktató a Szent Anna-tó legendáját, amely témához hozzá lehet kapcsolni a földrajzot (a vulkán működése), a környezetvédelmet és művészeteket.

El kell ismerni, hogy a módszer alkalmazása többletmunkával jár a pedagógus részéről, de a várható eredmények messzemenően megérik a befektetett munkát. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk a képzésen!

A szakmai találkozót a Partiumi Oktatásért Egyesület szervezte közösen  a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) továbbképző központjával.

Mocsár László, a hegyközszent­miklósi tanintézmény igazgatója elmondta, a képzést azzal a céllal szervezték, hogy az iskola oktatói az Oktatás – a siker kulcsa elnevezésű, az iskolaelhagyás megelőzését, a felzárkóztatást célul kitűző pályázaton elnyert legókészleteket hatékonyan tudják alkalmazni.


A világszerte sikeres építőjáték

A legó története 1932-ben kezdődött és mára nincs olyan dolog, amit ne lehetne megépíteni a több mint tízezerféle legóalkatrész segítségével. A népszerű kockák azonban nemcsak játékra alkalmasak. Pár évvel ezelőtt oktatási módszert is kidolgoztak, amelyet mára a világ több mint ötven országában sikeresen alkalmaznak.

A legóval való oktatást Romániában elsőként, még 2018-ban nálunk, a Petőfi-líceumban vezették be. Az ország első legóoktatására alkalmas osztálytermét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola segítségével sikerült berendezni. A két tanintézmény egymásra találását Böjte Csaba ferences rendi szerzetes segítette, aki maga is hatalmas lehetőségeket lát ebben a modern oktatási módszerben.

A legó ars poeticája szerint: minden gyerek találja meg a saját jó megoldását, a saját útját a tudáshoz. Ebben az óvodától egészen az egyetemig kiváló segítséget tudnak nyújtani a különböző méretű, színű, többféleképpen összeépíthető legóalkatrészek. A különböző korú és készségű gyermekek igényeihez igazított anyagok használata során fejlődik a diákok kíváncsisága, kreativitása, érzelmi intelligenciája, kommunikációs készsége, kialakul az együttműködési képességük és a kritikai szemléletük is.


Írta: Szyártó József László, Béres Angéla